För att få läsa en kurs måste du bli registrerad på kursen i Ladok.

Webbregistrering via Ladok

Registrering sker vanligtvis via studentportalen Ladok. Du måste ha anmält dig till kursen via antagning.se och blivit antagen för att kunna webbregistrera dig.

Webbregistrering öppnas 1-2 veckor innan kursstart, och är öppen ett par veckor. Observera att vissa kurser kan ha kortare registreringsperiod.

Det är viktigt att du ser till att du blir registrerad på de kurser du läser, annars får du inte delta i tentamensskrivningen, och kan inte få några högskolepoäng för kursen. Om du missar webbregistrering räknas det som att du ger upp din plats på kursen.

För att se om du blivit registrerad på en kurs, skapa ett registreringsintyg via Ladok.

Om det skulle uppstå problem med din webbregistrering, kontakta studentexpeditionen.

OBS! Man blir inte registrerad genom att aktivera sig på kurshemsidan.

Undantag

Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik

Du som läser MM1003 Förberedande kurs i matematik eller MM1008 Utmanande matematik behöver inte webbregistrera dig, du registreras när du har påbörjat kursen.

Självständiga arbeten

Du som ska göra ett självständigt arbete registreras efter att din arbetsplan har godkänts.

Utbytesstudenter

Utbytesstudenter kan inte webbregistrera sig utan de registreras automatiskt. Vid frågor kontakta din utbyteskoordinator.

Lärarstudenter

Du som läser ämneslärarprogrammet eller är med på ULV- eller VAL-projektet behöver eventuellt inte webbregistrera dig via Ladok. Följ instruktionerna på välkomstbrevet du får inför terminsstart.

Omregistrering

Om du varit registrerad på en kurs en tidigare termin, men inte fullföljt kursen, så behöver du söka omregistrering för att läsa färdigt kursen.