Välj program eller kurs På sidan Våra utbildningar hittar du information om våra utbildningsprogram och kurser.
 
 
Anmäl dig Läs igenom sidan Sök utbildning och anmäl dig till det program eller kurs du är intresserad av via antagning.se.
 
 
Antagningsbesked När du blivit antagen till ett program eller en kurs måste du tacka ja till antagningsbeskedet för att få behålla din studieplats. Vad gäller för dig som blivit antagen med villkor eller struken?
 
 
Välkomstbrev Innan kursstart kommer du att få ett välkomstbrev som innehåller information om ditt program eller kurser.
 
 
Universitetskonto Om du är ny student måste du, för att kunna registrera dig och logga in på kurshemsidorna, aktivera ditt universitetskonto.
 
 
Registrering Cirka två veckor innan kursstart kan du webbregistrera dig på de kurser du kommer att läsa. Webbregistreringen till kurser som går under andra halvan av terminen öppnas också två veckor innan kursstart.
 
 
Du är student! Nu är det dags att skaffa kurslitteratur och övrig information om de kurser du kommer att läsa denna termin. Du måste också aktivera dig på kurshemsidorna.