Lilla biblioteket finns i hus 5, rum 21, och har litteratur som vänder sig till studenter, till exempel som bredvidläsning eller för dig som jobbar med ditt självständiga arbete. Här finns även referensexemplar av kurslitteratur som du kan läsa under bibliotekets öppettider.
 
Du som studerar på kurserna
 

  • Matematik för ekonomisk och statistisk analys
  • Matematiska metoder för ekonomer
  • Matematik I
  • Matematik för naturvetenskaper I och II
  • Sannolikhetsteori I
  • Stokastiska processer och simulering I
  • Statistisk analys

kan få viss handledningshjälp då biblioteket är bemannat. Du kan dock inte räkna med att handledarna ska ge fullständiga lösningar till uppgifter eller göra hela genomgångar av avsnitt i kurslitteraturen. Handledarna måste fördela sin tid så rättvist som möjligt mellan de studenter som söker hjälp.

Du som behöver hjälp med matematik ska i första hand vända dig till handledarna från avdelning matematik medan du som vill ha hjälp med matematisk statistik bör vända dig till handledarna från avdelning matematisk statistik.

 

Kontakt

Telefon: 08-16 45 11
E-post: lillabib@math.su.se

Tid

Måndag kl. 10.00 - 12.00.

Tisdag kl. 10.00 - 12.00.

Onsdag kl. 10.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00.

Torsdag kl. 10.00 - 12.00.

Fredag kl. 10.00 - 12.00.

Mer om våra bibliotek.