Lilla biblioteket finns i hus 5, rum 21, och har litteratur som vänder sig till studenter, till exempel som bredvidläsning eller för dig som jobbar med ditt självständiga arbete. Här finns även referensexemplar av kurslitteratur som du kan läsa under bibliotekets öppettider.
 
Du som är student i matematik eller matematisk statistik, kan få viss handledningshjälp då biblioteket är bemannat. Du kan dock inte räkna med att handledarna ska ge fullständiga lösningar till uppgifter eller göra hela genomgångar av avsnitt i kurslitteraturen. Handledarna måste fördela sin tid så rättvist som möjligt mellan de studenter som söker hjälp. Handledningen ges i stor utsträckning på engelska, då inte alla handledare är svensktalande.

Kontakt

Telefon: 08-16 45 11
E-post: lillabib@math.su.se

Tid

Måndag kl. 9.00 - 11.00 och 13.00 - 15.00.

Tisdag kl. 8.30 - 10.30 och 13.00-15.00.  obs! Tisdag 17/12 är lilla biblioteket stängt

Onsdag kl. 9 - 11

Torsdag kl. 13.00 - 17.00.

Fredag kl. 9 - 11 och 13 - 17

 

Mer information om våra bibliotek