Om du inte är student hos oss ännu men funderar på att bli, så kan du först läsa om våra utbildningar, och praktisk information inför studierna.

De viktigaste datumen just nu

Se viktiga datum kring ansökning på antagning.se.
10/12 Antagningsbesked med svarskrav till VT21
15/12 Sen anmälan till vårterminen öppnar (tidigast detta datum)
16/12 Sista dag att svara på antagningsbesked
21/12 Andra antagningsbeskedet till VT21 skickas ut

Covid-19 och undervisning

Stockholms universitet gick över till webbaserad undervisning den 18 mars 2020 på grund av smittoläget, vilket har påverkat både undervisning och examination under våren.

Under hösten är det möjligt att återgå till att ha undervisning på campus i viss utsträckning, och du kan läsa om hur höstens undervisning kommer att gå till på Undervisning vid Matematiska institutionen under HT20.

Sen anmälan

Sen anmälan till VT21 kan öppna tidigast 15 december. Observera att på antagning.se står det "Öppnar för sen anmälan 2020-12-15" på samtliga kurser, men i praktiken kommer bara de kurser som har platser kvar att öppna.

Kursregistrering

Om du ska läsa en kurs hos oss måste du webbregistrera dig. Om du inte webbregistrerar dig avsäger du dig din plats på kursen. Innan registrering kan du behöva aktivera ditt universitetskonto.

Webbregistrering öppnar vanligen några veckor innan terminsstart. För vissa kurser, särskilt Matematik I, kan webbregistrering stänga redan efter någon vecka. Webbregistrering för kurser HT20 har stängt. Webbregistrering för kurser VT21 öppnar tidigast 28 december. När webbregistrering öppnat ser du i Ladok när den stänger.

Undantag från webbregistrering

I vissa fall kan du inte webbregistrera dig. Distanskurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik har inte webbregistrering, där registreras du när du har påbörjat kursen. Om du är utbytesstudent registreras du automatiskt.

På självständiga arbeten i matematisk statistik och försäkringsmatematik ska du webbregistrera dig, men på självständiga arbeten i andra ämnen registreras du när din arbetsplan har godkänts.

Våra program har inte alltid webbregistrering utan ofta ska du komma på upprop, se välkomstbrevet för mer information.

Antagen med villkor?

Om du inte riktigt är behörig när antagningen sker, men läser en kurs som skulle kunna göra dig behörig, så kan du bli antagen med villkor. Om du inte uppfyllt villkoret innan kursen börjar är det inte säkert att du får läsa den.

I många fall hävs villkor utan att du behöver höra av dig. Om du får in resultat sent kan du behöva kontakta oss för att vi ska titta på just ditt fall.

När du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig förrän villkoret har hävts.

Kurssidor

Alla kurssidor finns på kurser.math.su.se, utom kurssidorna för Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik. Observera att aktivering på kurssidan INTE är detsamma som registrering på kursen!

Omregistrering

Om du inte hann klart med en kurs under den termin som du var registrerad på kursen kan du ansöka om omregistrering på ett senare kurstillfälle. Omregistrering krävs om du ska delta i undervisning, och för att du ska kunna anmäla dig till tentamina.

Tentamina

Tentamensanmälan stänger åtta dagar innan tentamenstillfället. Vi accepterar inga sena anmälningar! Mer information om tentamina och anmälan.

För att få skriva en tentamen vid Matematiska institutionen måste du kunna uppvisa giltig legitimation. Läs våra tentamensregler innan du skriver en tentamen hos oss.

Observera att du måste vara registrerad på aktuell termin för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du inte har aktuell kursregistrering behöver du omregistreras för att kunna anmäla dig (se ovan). Det går inte att tentera oanmäld.

Utbytesstudier

Du som studerar vid matematiska institutionen på Stockholms universitet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands. Börja planera dina utlandsstudier ett tag i förväg, så du inte missar ansökningsperioden.