Om du inte är student hos oss ännu men funderar på att bli, så kan du först läsa om våra utbildningar, och praktisk information inför studierna.

De viktigaste datumen just nu

1-10/6: Webbregistrering för sommarkurser
Se viktiga datum kring ansökning till sommar och höst på antagning.se.

OBS! Matematiska institutionen går över till distansundervisning VT20

Detta påverkar både undervisning och examination. Detaljer om hur undervisning och examination kommer att gå till på din kurs finns på respektive kurssida. Läs mer på Matematiska institutionen övergår till distansundervisning

Sommarkurser 2020

Vi ger fyra distanskurser under sommaren 2020. På två av dem gäller webbregistrering, så du som är antagen måste webbregistrera dig mellan 1 och 10 juni för att behålla din plats! Du webbregistrerar dig på student.ladok.se. Mer information om sommarens kurser finns här:

Sen anmälan till hösten 2020

Anmälan till höstterminen har nu stängt. De kurser/program som öppnar för sen anmälan gör det efter urval 1, tidigast 15 juli. Sen anmälan görs via antagning.se.

Observera att alla våra kurser är markerade "stängd för sen anmälan" på antagning.se. Detta betyder inte att de inte kommer att öppna, bara att de inte är öppna just nu. Kurser vid Stockholms universitet markeras aldrig "kommer att öppna för sen anmälan [datum]", till skillnad från kurser vid vissa andra lärosäten. Detta beror på skillnader i de underliggande system som olika lärosäten använder för att administrera sina kurser.

Kursregistrering

Om du ska läsa en kurs hos oss måste du webbregistrera dig. Om du inte webbregistrerar dig avsäger du dig din plats på kursen. Innan registrering kan du behöva aktivera ditt universitetskonto.

Webbregistrering öppnar vanligen några veckor innan terminsstart. För vissa kurser, särskilt Matematik I, kan webbregistrering stänga redan efter någon vecka. Tider för webbregistrering HT20 kommer att finnas på denna sida efter urval 2 är klart.

Undantag från webbregistrering

I vissa fall kan du inte webbregistrera dig. Distanskurserna Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik har inte webbregistrering, där registreras du när du har påbörjat kursen. Om du är utbytesstudent registreras du automatiskt.

På ett självständigt arbete i matematik eller datalogi registreras du när din arbetsplan har godkänts. (På självständiga arbeten i matematisk statistik ska du webbregistrera dig.)

Våra program har inte alltid webbregistrering utan ofta ska du komma på upprop, se välkomstbrevet för mer information.

Antagen med villkor?

Om du inte riktigt är behörig när antagningen sker, men är antagen på en kurs som skulle kunna göra dig behörig innan kursen du sökt börjar, så kan du bli antagen med villkor. Om du inte uppfyllt villkoret innan kursen börjar är det inte säkert att du får läsa kursen.

I många fall hävs villkor utan att du behöver höra av dig. Om du får in resultat sent kan du behöva kontakta oss för att vi ska titta på just ditt fall.

När du är antagen med villkor kan du inte kursregistrera dig förrän villkoret har hävts.

Kurssidor

Alla kurssidor finns på kurser.math.su.se, utom kurssidorna för Förberedande kurs i matematik och Utmanande matematik. Observera att aktivering på kurssidan INTE är detsamma som registrering på kursen!

Omregistrering

Om du inte hann klart med en kurs under den termin som du var registrerad på kursen kan du ansöka om omregistrering på ett senare kurstillfälle. Omregistrering krävs om du ska delta i undervisning, och för att du ska kunna anmäla dig till tentamina.

Tentamina

Tentamensanmälan stänger en vecka innan tentamenstillfället. Vi accepterar inga sena anmälningar! Mer information om tentamina och anmälan.

För att få skriva en tentamen vid Matematiska institutionen måste du kunna uppvisa giltig legitimation. Läs våra tentamensregler innan du skriver en tentamen hos oss.

Observera att du måste vara registrerad på aktuell termin för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du inte har aktuell kursregistrering behöver du omregistreras för att kunna anmäla dig (se nedan). Från VT20 tillåter vi inte längre att man skriver oanmäld.

Utbytesstudier

Du som studerar vid matematiska institutionen på Stockholms universitet har möjlighet att studera en eller två terminer utomlands. Börja planera dina utlandsstudier ett tag i förväg, så du inte missar ansökningsperioden.