Programmen på avancerad nivå omfattar 120 hp och leder fram till en masterexamen. Masterprogram passar dig som redan har en kandidatexamen med betydliga inslag av matematiska ämnen.

Varje masterprogram består av ett obligatoriskt basblock och en valbar inriktningsdel. I inriktningen finns det oftast utrymme för helt valfria kurser.

Alla program avslutas med ett självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 30 hp.

 

Studieplaner

Masterprogram i matematik

Algebra och geometri 7.5 hp Valbara kurser i matematik 30 hp Vetenskaplighet och kommunikation 15 hp Självständigt arbete i matematik 30 hp
Analys
7.5 hp
Topologi
7.5 hp
Valfria kurser
15 hp
Diskret matematik 7.5 hp

Masterprogram i matematisk statistik

Sannolikhetsteori 7.5 hp Valbara kurser i matematisk
statistik 15 hp
Valfria kurser
22.5 hp
Självständigt arbete i matematisk statistik 30 hp
Stokastiska processer 7.5 hp
Statistiska modeller 7.5 hp Valbara kurser i
matematiska ämnen 22.5
Kommunikation 7.5 hp

Masterprogram i försäkringsmatematik, Aktuarieprogrammet

Livförsäkrings-
matematik 15 hp
Försäkrings-
juridik 15 hp
Valfria kurser
30 hp
Självständigt arbete i försäkrings-
matematik 30 hp
Sakförsäkrings-
matematik 15 hp
Försäkrings-
ekonomi 15 hp