Aktuarier, eller försäkringsmatematiker, har en nyckelroll inom försäkringsbolagen där de genomför riskanalyser och utför beräkningar för prissättning av försäkringar. Aktuarierna bedömer storleken på de avsättningar (reserver) som krävs för att täcka framtida betalningar till försäkringstagarna, ger underlag för utformning av återförsäkring och mycket annat.

Aktuariens verktyg är i första hand matematik, sannolikhetsteori, statistik samt datorprogrammering. Programmet innehåller utöver försäkringsmatematisk teori omfattande inslag av juridik och ekonomi då kunskaper i dessa ämnen har hög betydelse inom aktuarieyrket.

Målsättningen är att den studerande efter genomgången utbildning ska uppfylla utbildningskraven för behörighet som ansvarig aktuarie i försäkringsbolag enligt Finansinspektionens krav. Vårt aktuarieprogram är unikt i Sverige och är för tillfället enda vägen till aktuariediplomering.

Efterfrågan på diplomerade aktuarier är betydligt större än utbudet. Därför blir du efter avslutad utbildning mycket attraktiv på arbetsmarknaden.

Naturvetenskapliga Fakulteten på SU genomför regelbundet undersökningar bland tidigare studenter. Dessa visar att studenter i matematisk statistik och matematik har både hög sysselsättningsgrad och lön. Den senaste rapporten undersökningen finns här: Efter studierna.

Vad ingår i utbildningen?

Vårt tvååriga aktuarieprogram består av en gemensam del om 90 högskolepoäng och en valbar/valri del om 30 högskolepoäng.

Den gemensamma delen innehåller kurser i försäkringsmatematik, försäkringsjuridik och försäkringsekonomi. Grundläggande datorprogrammering tränas inom ramen för kurserna i försäkringsmatematik. Undervisningsspråk på aktuariekurserna är svenska.

Obligatoriska kurser:

  • Livförsäkringsmatematik I, AN, 7,5 hp (MT7012)
  • Livförsäkringsmatematik II, AN, 7,5 hp (MT8003)
  • Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring, AN, 7,5 hp (MT7027)
  • Prissättning inom sakförsäkring, AN, 7,5 hp (MT7028)
  • Försäkringsredovisning, AN, 7,5 hp (MT7035)
  • Nationalekonomi för aktuarier, AN, 7,5 hp (MT7016) (ges av Nationalekonomiska inst.)
  • Försäkringsjuridik för aktuarier I, AN, 7,5 hp (MT7017) (ges av Juridiska institutionen)
  • Försäkringsjuridik för aktuarier II, AN, 7,5 hp (MT7018) (ges av Juridiska institutionen)
  • Självständigt arbete i försäkringsmatematik, AN, 30 hp

(Planerade kurstillfällen se kurser på grund- och avancerad nivå)

I programmet läses även 15 hp valbara kurser i matematik och matematisk statistik samt 15 hp helt valfria kurser.

Utbildningen avslutas med att förvärvade kunskaper och färdigheter tillämpas i ett självständigt arbete i försäkringsmatematik omfattande 30 hp. Det kan vara en fördel att göra arbetet externt på ett företag.

Utbildningen leder fram till en filosofie masterexamen i försäkringsmatematik.