Bli matematiklärare

Det finns ett antal olika sätt att bli behörig matematiklärare.

Ämneslärarprogrammet passar dig som inte har läst på universitet förut. Ämneslärarprogrammet ger dig kompetens i konsten att undervisa samt i de ämnesområdena du väljer. Du får utöver en lärarexamen både en kandidatexamen i ett av ämnena och masterexamen i motsvarande skolämnes didaktik. Detta ger dig en unik bredd på arbetsmarknaden.

Att avsluta ett lärarprogram är dock inte det enda sättet att bli behörig att undervisa i matematik. Du som redan har en lärarexamen kan komplettera med kurser i matematik för att bli behörig, och du som redan har ämneskunskaperna kan söka till kompletterande pedagogisk utbildning.

Kurser inom lärarutbildningen

Här hittar du information om planerade kurstillfällen:

Studieinformation

Generell information om att studera vid Matematiska institutionen hittar du under studieinformation. Detaljerad kursinformation hittar du på respektive kursens hemsida.

Kontakta oss

Om du har frågor om matematikstudier är du alltid välkommen att kontakta oss. Om du är osäker på vem du ska kontakta, skicka ett mejl till lararutbildning@math.su.se.

Studentexpedition för lärarstudenter

Om du har frågor om registrering eller resultatrapportering i Ladok, kontakta studentexpeditionen.

Studievägledning för lärarstudenter

Lärarstudenter hänvisas i första hand till studievägledarna på MND:

För ärenden om tillgodoräknanden och validering av matematikpoäng samt kompletteringar för lärarbehörighet i matematik, kontakta studievägledaren för lärarstudenter i matematik:

Dennis Öberg, rum 212
Telefon: 08-16 45 25. Telefontid: se sidan Studievägledning.
E-post: lararutbildning@math.su.se
Mottagningstid: Efter överenskommelse.