Ämneslärarexamen i matematik

På sidan Bli ämneslärare i matematik kan du läsa om olika vägar till en ämneslärarexamen i matematik, för den som inte redan har en lärarexamen.

Utökad behörighet

Om du redan har en ämneslärarexamen kan du utöka din lärarlegitimation med fler behörigher genom ämnesstudier. Mer information hittar du på sidan Kompletterande ämnesstudier.

Studieinformation

Generell information om att studera vid Matematiska institutionen hittar du under studieinformation. Detaljerad kursinformation hittar du på respektive kursens hemsida.

Kontakta oss

Om du har frågor om matematikstudier är du alltid välkommen att kontakta oss. Om du är osäker på vem du ska kontakta, skicka ett mejl till lararutbildning@math.su.se.

Studentexpedition för lärarstudenter

Om du har frågor om registrering eller resultatrapportering i Ladok, kontakta studentexpeditionen.

Studievägledning för studenter på ämneslärarprogrammen

Lärarstudenter hänvisas i första hand till studievägledarna på de programägande institutionerna:

För ärenden om tillgodoräknanden och validering av matematikpoäng samt kompletteringar för lärarbehörighet i matematik, kontakta studievägledaren för lärarstudenter i matematik:

Dennis Öberg, rum 212
Telefon: 08-16 45 52. Telefontid: se sidan Studievägledning.
E-post: lararutbildning@math.su.se
Mottagningstid: Efter överenskommelse.