Tentamensschema

Information om planerade tentamenstillfällen hittar du här:

Planerade extratentor:

 

För studenter från gamla lärarprogram på nedlagda kurser kan extratentor ges under vissa villkor. Se villkoren här

 

Anmälan till extratentor görs per mail till lararutbildning@math.su.se 2-3 månader innan extratenta med villkor.

 

Nya lärarkurser

De flesta matematikkurser som ingår i de nya ämneslärarprogrammen ingår även i de vanliga kandidatprogrammen. Information om dessa kurser hittar du på sidan Kurser i matematik. Om du är osäker på vilka matematikkurser som ingår i ditt lärarprogram, vänd dig till din hemvistinstitution.

          VT 2017 VT
2018
Kurskod Kursnamn Kurssida Studieform Schema AB CD AB CD
MM4000 Utvalda teman i matematik för lärare, 7.5 hp   Campus Schema   CD   CD
MM5005 Den klassiska matematikens historiska utveckling, 7.5 hp   Campus Schema   CD   CD
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare, 7.5 hp   Campus Schema   CD   CD

 

Vidareutbildning

Undervisar du matematik på gymnasiet och behöver fräscha upp dina ämneskunskaper, särskilt för matematik 5? Läs då vår nya kurs Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon, med särskilt fokus på konstruktion och omformuleringar av matematiska problem och övningsuppgifter. Kursen är uppbyggd av 5 moduler a' 1.5 hp

Kursen ges med studietakt 25 % vilket innebär en föreläsning per vecka.

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen Matematik I (MM2001), eller motsvarande.

        HT
2017
VT
2018
Kurskod Kursnamn Kurssida Studieform AB CD AB CD
MM4002 Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon Kurssida

Campus

Schema

       

 

Anmälan till Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon.

 

Läs in en kurs på egen hand

 

(endast lärarstudenter på äldre program)

Följande kurser kan läsas in på egen hand, om du är lärarstudent på ett äldre lärarprogram, där dessa (nu nedlagda) kurser ingick:

Du får tillgång till en kurssida där du hittar läsanvisningar till kurslitteraturen och rekommenderade räkneövningar. Du får också tillgång till ett diskussionsforum där du kan ställa frågor till läraren och övriga studenter som också håller på läsa in kursen självständigt. Till slut skriver du en salstenta. Denna kursinläsning kräver studentaktivitet under inläsningsperioden, i form av inlämningsuppgifter eller liknande för att du ska få skriva tentan. Önskemål om att få slutföra en tidigare påbörjad kurs på detta sätt måste komma in med flera månaders framförhållning.

Om du är intresserad av detta alternativ, kontakta oss på lararutbildning@math.su.se.

Notera att dessa kurser inte är lämpliga för "nya" lärarstudenter, utan riktar sig huvudsakligen till studenter som vill avsluta ett gammalt lärarprogram.

 

Kurser inom Lärarlyftet

För närvarande ger inte Stockholms universitet några Lärarlyftskurser i matematik riktade mot åk 7-gymnasiet. Hos Skolverket finns mer generell information om Lärarlyftets kursutbud