Vägar till lärarbehörighet i matematik

Läs mer om Vägar till behörighet i matematik

Vidareutbildning

Programmeringskurser i matematik läsåret 19/20

Lämpliga kurser i programmering för matematiklärare hos oss:

HT19: DA2004 Programmeringsteknik för matematiker, 7.5 hp (andra halvan av terminen, undervisning halvfart dagtid)*
HT19: MM4004 Geometri och programmering för lärare, 7.5 hp (andra halvan av terminen på halvfart, undervisning på halvdistans, med 3-4 heldagsträffar. Programmeringsmomenten är totalt på 4.5 hp)*
VT20: DA2004 Programmeringsteknik för matematiker, 7.5 hp (första halvan av terminen, halvfart, undervisning dagtid)*

VT20: MM4004 Geometri och programmering för lärare, 7.5 hp (andra halvan av terminen, halvfart, undervisning dagtid. Programmeringsmomenten är totalt på 4.5 hp)*

* Samtliga dessa kräver förkunskaper motsvarande MM2001 Matematik I, 30 hp och söks på www.antagning.se

 

Scheman och kursinfo: Nya lärarkurser inom ämneslärarprogrammen

De flesta matematikkurser som ingår i de nya ämneslärarprogrammen ingår även i de vanliga kandidatprogrammen. Information om dessa kurser hittar du på sidan Kurser i matematik. Om du är osäker på vilka matematikkurser som ingår i ditt lärarprogram, vänd dig till din hemvistinstitution.

          VT 2019 VT
2020
Kurskod Kursnamn Kurssida Studieform Schema AB CD AB CD
                 
MM5005 Den klassiska matematikens historiska utveckling, 7.5 hp Kurssida Campus Schema   CD   CD
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare, 7.5 hp Kurssida Campus Schema   CD   CD
MM4004 Geometri och programmering för lärare, 7.5 hp Kurssida Campus Schema       CD

 

Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon

Undervisar du matematik på gymnasiet och behöver fräscha upp dina ämneskunskaper, särskilt för matematik 5? Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon, med särskilt fokus på konstruktion och omformuleringar av matematiska problem och övningsuppgifter. Kursen är uppbyggd av 5 moduler a' 1.5 hp

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen Matematik I (MM2001), eller motsvarande.

        HT
2019
VT
2020
Kurskod Kursnamn Kurssida och schema Studieform AB CD AB CD
MM4002 Gymnasieskolans matematik med akademiska ögon  

 

       

Obs! Kursen är vilande under läsåret 19/20.

 

Tentamensschema

 

Information om planerade tentamenstillfällen hittar du här:

För studenter från gamla lärarprogram som saknar tentor på nedlagda kurser kan extratentor ges under vissa villkor. Se nedan under "Läs in en kurs på egen hand" vilka dessa villkor är.

Läs in en kurs på egen hand

(endast lärarstudenter på äldre program)

Följande kurser kan läsas in på egen hand, om du är lärarstudent på ett äldre lärarprogram, där dessa (nu nedlagda) kurser ingick:

Du får tillgång till en kurssida där du hittar läsanvisningar till kurslitteraturen och rekommenderade räkneövningar. Du får också tillgång till ett diskussionsforum där du kan ställa frågor till läraren och övriga studenter som också håller på läsa in kursen självständigt. Till slut skriver du en salstenta. Denna kursinläsning kräver studentaktivitet under inläsningsperioden, i form av inlämningsuppgifter eller liknande för att du ska få skriva tentan. Önskemål om att få slutföra en tidigare påbörjad kurs på detta sätt måste komma in med flera månaders framförhållning.

Om du är intresserad av detta alternativ, kontakta oss på lararutbildning@math.su.se med ett par månaders framförhållning.

Notera att dessa kurser inte är lämpliga för "nya" lärarstudenter, utan riktar sig huvudsakligen till studenter som vill avsluta ett gammalt lärarprogram.