Utöka din lärarlegitimation med behörighet i matematik

Du som redan har en lärarexamen kan komplettera med ämnesstudier i matematik och sedan hos Skolverket ansöka om utökad behörighet i matematik. För behörighet att undervisa åk 7-9 i matematik krävs 45 hp ämnesstudier i matematik och för gymnasiet 90 hp. Ämnesstudierna ska ha en viss ämnesbredd och ett visst ämnesdjup. Vi bedömer att de uppsättningar kurser som nedan rekommenderas uppfyller dessa krav. Mer information finns hos Skolverket.

Bli behörig till KPU

För att bli behörig till Ämneslärarutbildning med KPU 90-120 hp som ges av MND krävs 180 hp akademiska studier, varav minst 90 hp successiv fördjupning inom ett för skolan relevant ämne (t.ex. matematik) inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Ämnesstudierna ska ha en viss ämnesbredd och ett visst ämnesdjup. De uppsättningar kurser som nedan rekommenderas uppfyller dessa krav. Mer specifika behörighetskrav finns på MND:s hemsida om programmet.

Lämpliga kurser

Obs! Om du har tidigare universitetsstudier i matematik, se nästa sektion.

För 45 hp

MM2001 Matematik I 30 hp
DA2004 Programmeringsteknik för matematiker 7,5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp

För 90 hp

Som för 45 hp, men bygg på med följande kurser:

MM5010 Matematik II - Analys, del A 7,5 hp
MM5011 Matematik II - Analys, del B 7,5 hp
MM5012 Matematik II - Linjär algebra 7,5 hp
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik 7,5 hp
MM6004

Matematik, självständigt arbete

15 hp

För 120 hp

Som för 90 hp, men fyll på med 30 hp valfria Matematik III-kurser.

Obs! Följande kurser räknas inte in

Varken MM1003 Förberedande kurs i matematik eller MM1008 Utmanande matematik räknas in.

Om du har läst matematik på universitets- eller högskolenivå tidigare

Om du har läst matematik vid andra lärosäten kan det hända att du inte behöver läsa alla kurser ovan. Du kan kontakta oss på lararutbildning@math.su.se för en individuell bedömning av vad du behöver komplettera med.

  • Berätta om din bakgrund och vad du har för mål. Vad har du läst tidigare? Vill du söka till KPU eller är du ute efter utökad behörighet?
  • Skicka dina meriter till oss! Vi behöver kopior på officiella betygsutdrag/studieintyg som inkluderar de relevanta kurser du läst från den högskola eller motsvarande där du läste dem.
  • Kursplaner till dina gamla kurser. För att kunna göra en validering av dina gamla matematikkurser behöver vi officiella kursplaner/kursbeskrivningar (så utförliga som möjligt!) över dessa kurser. Dessa bör kunna fås från högskolan där de lästes. Detta är mycket viktigt då det förekommer att två kurser med samma benämning har helt olika innehåll. Därför är det omöjligt att göra en validering utan att ha tillgång till kursplaner.

Smidigast är ifall du kan scanna eller digitalfotografera betygen och e-posta dessa tillsammans med länkar till respektive kursplan.

Dokumenten måste vara på svenska eller engelska. Eventuellt behöver du därför få dem översatta innan du skickar dem. Om du har en utländsk utbildning som bedömts av UHR/VHS är det till stor hjälp om du skickar med den.