Allmänt om kompletterande ämnesstudier

På denna sida finns listor över lämpliga kurser för den som vill utöka sin lärarlegitimation med behörighet i matematik eller bli behörig till KPU med inriktning mot matematik.

Den som läst matematik endast på Stockholms universitet kan enkelt se vilka ytterligare kurser som man saknar och komplettera med dessa.

Den som har läst matematik vid andra lärosäten kan ha svårare att bedöma vilka SU-kurser som motsvarar de kurser de läst vid det andra lärosätet; man kan då kontakta oss på lararutbildning@math.su.se för en individuell bedömning av vad du behöver komplettera med.

  • Berätta om din bakgrund och vad du har för mål. Vad har du läst tidigare? Vill du söka till KPU eller är du ute efter utökad behörighet?
  • Skicka dina meriter till oss! Vi behöver kopior på officiella betygsutdrag/studieintyg som inkluderar de relevanta kurser du läst från den högskola eller motsvarande där du läste dem.
  • Kursplaner till dina gamla kurser. För att kunna göra en validering av dina gamla matematikkurser behöver vi officiella kursplaner/kursbeskrivningar (så utförliga som möjligt!) över dessa kurser. Dessa bör kunna fås från högskolan där de lästes. Detta är mycket viktigt då det förekommer att två kurser med samma benämning har helt olika innehåll. Därför är det omöjligt att göra en validering utan att ha tillgång till kursplaner.

Smidigast är ifall du kan scanna eller digitalfotografera betygen och e-posta dessa tillsammans med länkar till respektive kursplan.

Dokumenten måste vara på svenska eller engelska. Eventuellt behöver du därför få dem översatta innan du skickar dem. Om du har en utländsk utbildning som bedömts av UHR/VHS är det till stor hjälp om du skickar med UHR/VHS-utlåtandet.

Utöka din lärarlegitimation med behörighet i matematik

Den som redan har en lärarexamen kan komplettera med ämnesstudier i matematik och sedan hos Skolverket ansöka om utökad behörighet i matematik. För behörighet att undervisa åk 7-9 i matematik krävs 45 hp ämnesstudier i matematik och för gymnasiet 90 hp. Ämnesstudierna ska ha en viss ämnesbredd och ett visst ämnesdjup. Vi bedömer att de uppsättningar kurser som nedan rekommenderas uppfyller dessa krav. Mer information finns hos Skolverket.

Lämplig uppsättning kurser för högstadiebehörighet (45 hp)

MM2001 Matematik I 30 hp
DA2004 Programmeringsteknik för matematiker 7,5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp

 

Lämplig uppsättning kurser för gymnasiebehörighet (90 hp)

MM2001 Matematik I 30 hp
DA2004 Programmeringsteknik för matematiker 7,5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp
MM5010 Matematik II - Analys, del A 7,5 hp
MM5011 Matematik II - Analys, del B 7,5 hp
MM5012 Matematik II - Linjär algebra 7,5 hp
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik 7,5 hp

samt två av följande kurser:

MM5020 Matematik III - Abstrakt algebra 7,5 hp
MM5021 Matematik III - Analysens grunder 7,5 hp
MM5022 Matematik III - Komplex analys 7,5 hp
MM5023 Matematik III - Kombinatorik 7,5 hp
MM5024 Matematik III - Logik 7,5 hp
MM5026 Matematik III - Ordinära differentialekvationer 7,5 hp

 

Bli behörig till KPU

För att bli behörig till Ämneslärarutbildning med KPU 90-120 hp som ges av MND krävs 180 hp akademiska studier, varav minst 90 hp successiv fördjupning inom ett för skolan relevant ämne (t.ex. matematik) inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Ämnesstudierna ska ha en viss ämnesbredd och ett visst ämnesdjup. De uppsättningar kurser som nedan rekommenderas uppfyller dessa krav.

Hur mycket matematik man behöver beror på om man vill bli behörig till inriktning mot åk 7-9 eller mot gymnasiet samt om man blir behörig i ett ämne eller i flera. Behörighetskraven finns på MND:s hemsida om programmet.

Lämplig uppsättning kurser för att bli behörig på 45 hp-nivån

MM2001 Matematik I 30 hp
DA2004 Programmeringsteknik för matematiker 7,5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp

 

Lämplig uppsättning kurser för att bli behörig på 60 hp-nivån

MM2001 Matematik I 30 hp
DA2004 Programmeringsteknik för matematiker 7,5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik 7,5 hp

samt en valfri av följande kurser:

MM5010 Matematik II - Analys, del A 7,5 hp
MM5011 Matematik II - Analys, del B 7,5 hp
MM5012 Matematik II - Linjär algebra 7,5 hp

 

Lämplig uppsättning kurser för att bli behörig på 90 hp-nivån

MM2001 Matematik I 30 hp
MM5010 Matematik II - Analys, del A 7,5 hp
MM5011 Matematik II - Analys, del B 7,5 hp
MM5012 Matematik II - Linjär algebra 7,5 hp
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik 7,5 hp
MM5015 Matematik, vetenskap och samhälle 7,5 hp
MM6010 Matematik, självständigt arbete 15 hp

samt en av följande kurser:

DA2004 Programmeringsteknik för matematiker 7,5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp

Anmärkning:

  • Om man blir behörig i flera ämnen räcker det att ha självständigt arbete i ett av dem. Om du av denna orsak inte behöver självständigt arbete i matematik kan du istället läsa enligt Lämpliga kurser för gymnasiebehörighet (90 hp).

Lämplig uppsättning kurser för att bli behörig på 120 hp-nivån

MM2001 Matematik I 30 hp
DA2004 Programmeringsteknik för matematiker 7,5 hp
MT1011 Sannolikhetslära och statistik för lärare 7,5 hp
MM5010 Matematik II - Analys, del A 7,5 hp
MM5011 Matematik II - Analys, del B 7,5 hp
MM5012 Matematik II - Linjär algebra 7,5 hp
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik 7,5 hp
MM5015 Matematik, vetenskap och samhälle 7,5 hp
MM6010 Matematik, självständigt arbete 15 hp

samt tre av följande kurser:

MM5020 Matematik III - Abstrakt algebra 7,5 hp
MM5021 Matematik III - Analysens grunder 7,5 hp
MM5022 Matematik III - Komplex analys 7,5 hp
MM5023 Matematik III - Kombinatorik 7,5 hp
MM5024 Matematik III - Logik 7,5 hp
MM5026 Matematik III - Ordinära differentialekvationer 7,5 hp

Anmärkning:

  • Om man blir behörig i flera ämnen räcker det att ha självständigt arbete i ett av dem. Om du av denna orsak inte behöver självständigt arbete i matematik kan du istället läsa enligt Lämpliga kurser för gymnasiebehörighet (90 hp), men istället för att läsa två av de sex Matematik III-kurserna läsa alla sex.

Obs! Följande kurser räknas inte in

MM1003 Förberedande kurs i matematik och MM1008 Utmanande matematik räknas inte in vid ansökan till KPU eller vid ansökan om utökad behörighet.