DA2004 Programmeringsteknik för matematiker, 7,5 hp

Denna kurs är lämplig om du vill fortbilda dig inom programmering. Kursen har två tillfällen under läsåret 20/21.

  • HT20, period 2: campus, halvfart, dagtid.
  • VT21, period 1: campus, halvfart, dagtid.

Kursen har MM2001 Matematik I, 30 hp, eller motsvarande, som förkunskapskrav.

Kursen söks på antagning.se.

Kursens sida i SU:s webbkatalog