Kursutbud och scheman

Här kan du hitta listor över kurser som ges på Matematiska institutionen. Du hittar även information om planerade kurstillfällen samt länkar till scheman och kursplaner.

Distanskurser

Är du intresserad av att läsa matematik men kan inte delta i undervisningen? Vi erbjuder distanskurser till både dig som är nybörjare i ämnet, och till dig som tidigare har läst matematik på universitetsnivå.

Fristående kurser

Man kan läsa enstaka kurser i matematik eller matematisk statistik, utan att vara inskriven på ett utbildningsprogram. Det är också möjligt att få en examen i matematik eller matematisk statistik genom att läsa fristående kurser.

Har jag tillräckliga förkunskaper?

Vi har ett stort utbud av olika kurser i matematik och matematisk statistik. Varje kurs har sina egna behörighetskrav, som du måste ha koll på ifall du vill läsa kursen.

Kurslitteratur