Hösten 2018

Anmälan

Anmälan till höstterminen är stängd. Kursen kommer inte att öppna för sen anmälan.

Om du är antagen på kursen har du fått ett välkomstbrev, antingen 12 juli (om du antogs redan i urval 1) eller 2 augusti. Välkomstbrevet har skickats till den mailadress du använder på antagning.se. Om du är antagen men inte har fått något välkomstbrev, kolla din skräppostkorg eller kontakta matematik-i@math.su.se.

Reserver har också fått mail om reservantagning.

Antagningsstatistik HT2017 (194 Kb)

Scheman HT18

Under de första två veckorna delas studenterna upp i en för- och en eftermiddagsgrupp. Förmiddagsgruppen (studenter på kandidatprogrammen i matematik respektive matematik och ekonomi) går på algebraföreläsningar på förmiddagen, och eftermiddagsgruppen (övriga studenter, dvs. de som läser kandidatprogram i datalogi, fristående studenter, lärarstudenter och omregistrerade) går på algebraföreläsningar på eftermiddagen. Analysföreläsningarna går bara på förmiddagarna, även i början av terminen.

Vecka 38 slås grupperna ihop, och alla går på förmiddagsföreläsningarna.

Kurslitteratur HT18

Följande litteratur används på kursen under hösten 2018:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.
  4. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  5. ALG - Bøgvad, Xantcha & Granath: Algebra I (2645 Kb)  (3:e upplagan, 10:e tryckningen)

De tre första böckerna kan köpas vid bokhandel.

4-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen. Campusstudenter får kompendierna vid kursintroduktionen 27 augusti, och distansstudenterna kommer att kunna beställa hem dem via kurshemsidan.

Om du läser på halvfart behöver du bok 3 och kompendium 5 under första terminen, och 1-2 och 4 först under andra terminen.

Kom väl förberedd

Förberedande kurs

En förutsättning att klara universitetsstudier i matematik är att ha bra grundkunskaper från gymnasieskolan. Det är jätteviktigt att komma väl förberedd till kursen. Vi rekommenderar att alla som börjar med Matematik I läser Förberedande kurs i matematik (MM1003), även du som haft lätt för gymnasiematematiken.

Hur går kursen till?

Matematik I är en intensiv kurs som innehåller många moment som ska hjälpa studenten framåt i sin matematiska utveckling. Matematik I delas upp i de två momenten algebra och analys som omfattar vardera 15hp. Dessa läses parallellt under hela terminen och man kan välja att bara läsa ett av dessa moment och därmed läsa kursen på halvfart - algebra första terminen och analys andra terminen.

Matematik I 30 hp

Matematik I 30 hp

 

Kursen examineras löpande under hela terminen. Under första halvan av terminen skriver man e-tentor en gång per vecka (varannan vecka om du är halvfartsstudent).

Kursen är uppbyggd av flera moment där några är undervisningsmoment och några är examensmoment.

Föreläsningar, handledning och räkneövningar är undervisningsmoment som ger värdefull kunskap som kan vara svår att uppnå på egen hand. Problemsamlingarna är också ett verktyg till studenten att öva upp sin räknefärdighet, ger god förberedelse till e-tentorna och dessutom ger bonuspoäng till sluttentan.

E-tentor, seminariekurs, laborationer och salstenta är examensmoment som ger högskolepoäng.

Våren 2018

Scheman VT18

Kurshemsidor VT18

Campus Kurssida
Distans Kurssida

 

Vägbeskrivning: Hitta till oss

Kurslitteratur VT18

Följande litteratur används på kursen under våren 2018:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.
  4. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  5. ALG - Bøgvad & Xantcha: Algebra I. (3:e upplagan, 9:e tryckningen)

De tre första böckerna kan köpas vid bokhandel. 4-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen.

Om du läser på halvfart behöver du bok 3 och kompendium 5 under första terminen, och 1-2 och 4 först under andra terminen.