Våren 2019

Kom ihåg att webbregistrera dig senast 11/1, annars förlorar du din plats! Om du går kursen på halvfart med start HT18 ska du fortsättningsregistrera dig senast 11/1. Webbregistrering och fortsättningsregistrering görs i Ladok.

Kurshemsidor VT19

Campus Kurssida
Distans Kurssida

Vägbeskrivning: Hitta till oss

Scheman VT19

Kursintroduktion (för campuskursen) är den 21 januari, och sedan följer kursens första föreläsning. Därefter är det algebraföreläsningar på måndagar och torsdagar, och analysföreläsningar på tisdagar och fredagar (undantag första veckan, då även tisdagen ägnas åt algebra). Alla föreläsningar är på förmiddagen. Utöver detta tillkommer e-tentor på onsdagarna, och en seminarieträff en eftermiddag varje vecka.

Kurslitteratur VT19

Följande litteratur används på kursen under våren 2019:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.
  4. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  5. ALG - Bøgvad, Xantcha & Granath: Algebra I (3:e upplagan, 10:e tryckningen)

De tre första böckerna kan köpas vid bokhandel.

4-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen. Campusstudenter får kompendierna vid kursintroduktionen 27 augusti, och distansstudenterna kommer att kunna beställa hem dem via kurshemsidan.

Om du läser på halvfart behöver du bok 3 och kompendium 5 under första terminen, och 1-2 och 4 först under andra terminen.

Hösten 2018

Kurshemsidor HT18

Campus Kurssida
Distans Kurssida

Scheman HT18

Under de första två veckorna delas studenterna upp i en för- och en eftermiddagsgrupp. Vecka 38 slås grupperna ihop, och alla går på förmiddagsföreläsningarna.

OBS! Omtentamen i analys som enligt scheman ovan är torsdag 14 februari flyttas till onsdag 20 februari.

Kom väl förberedd

Förberedande kurs

En förutsättning att klara universitetsstudier i matematik är att ha bra grundkunskaper från gymnasieskolan. Det är jätteviktigt att komma väl förberedd till kursen. Vi rekommenderar att alla som börjar med Matematik I läser Förberedande kurs i matematik (MM1003), även du som haft lätt för gymnasiematematiken.

Hur går kursen till?

Matematik I är en intensiv kurs som innehåller många moment som ska hjälpa studenten framåt i sin matematiska utveckling. Matematik I delas upp i de två momenten algebra och analys som omfattar vardera 15hp. Dessa läses parallellt under hela terminen och man kan välja att bara läsa ett av dessa moment och därmed läsa kursen på halvfart - algebra första terminen och analys andra terminen.

Matematik I 30 hp

Matematik I 30 hp

 

Kursen examineras löpande under hela terminen. Under första halvan av terminen skriver man e-tentor en gång per vecka (varannan vecka om du är halvfartsstudent).

Kursen är uppbyggd av flera moment där några är undervisningsmoment och några är examensmoment.

Föreläsningar, handledning och räkneövningar är undervisningsmoment som ger värdefull kunskap som kan vara svår att uppnå på egen hand. Problemsamlingarna är också ett verktyg till studenten att öva upp sin räknefärdighet, ger god förberedelse till e-tentorna och dessutom ger bonuspoäng till sluttentan.

E-tentor, seminariekurs, laborationer och salstenta är examensmoment som ger högskolepoäng.