Kurserna MMU304 Matematik I - kurs inom VAL-projektet och MMU305 Matematik I - kurs inom ULV-projektet följer samma schema och upplägg som MM2001 Matematik I.

Hösten 2019

Fyra tillfällen av kursen MM2001 börjar på höstterminen, på campus eller distans, helfart eller halvfart. Anmälan och sen anmälan har nu stängt.

Kursen utgör också första terminen av kandidatprogrammen i matematik, matematik och ekonomi respektive matematik och datavetenskap.

Vad måste jag göra för att behålla min plats?

Om du är antagen efter urval 2 måste du webbregistrera dig på kursen i Ladok mellan 6-26 augusti för att behålla din plats. Att inte webbregistrera sig är att avsäga sig sin plats.

Antagen med villkor? Antagligen är ditt villkor kursen MM1003 Förberedande kurs i matematik. Om du klarar sommarens sista tenta på den kursen (21/8) är det möjligt att denna hinner rättas och ditt villkor hävas innan webbregistrering stänger, men meddela för säkerhets skull matematik-i@math.su.se senast 26/8 att du skrivit tentan den 21/8 så håller vi din plats tills tentan är färdigrättad.

Reservantagen? Vi hör av oss innan terminsstart om vi kan erbjuda dig en plats.

Programstudent? Du som är antagen på något av våra kandidatprogram ska inte webbregistrera dig, utan komma på obligatoriskt programupprop för att registreras. Se ditt välkomstbrev.

Kursintroduktion 26 augusti

Höstterminen börjar 2 september, men redan 26 augusti är det kursintroduktion om kompendieutdelning i Wallenbergssalen i Kräftriket, klockan 10.00-11.20. Om du är student på något av våra kandidatprogram så är det obligatorisk närvaro på programuppropet innan kursintroduktionen, se ditt välkomstbrev för mer information.

Under veckan sker olika uppstartsaktiviteter, och dessutom två introduktionsföreläsningar (onsdag och fredag, 9.30-11.45 i Wallenbergssalen) för att repetera tidigare kunskaper innan kursen drar igång på riktigt.

Vägbeskrivning: Hitta till oss

Kurssida HT19

Här hittar du kurssidan för Matematik I. Samma kurssida gäller för både campus- och distansstudenter. Vissa saker på kurssidan kräver aktivering. Du aktiveras av oss inom någon dag när du registrerat dig på kursen.

Scheman HT19

Kursens första föreläsning är måndag 2 september. Därefter är det algebraföreläsningar huvudsakligen på måndagar och torsdagar, och analysföreläsningar huvudsakligen på tisdagar och fredagar. Alla föreläsningar är på förmiddagen. Utöver detta tillkommer e-tentor på onsdagarna, och en seminarieträff en eftermiddag varje vecka.

Under kursens första två veckor är det dubbla föreläsningar, och då har studenterna på våra kandidatprogram i matematik, matematik och datavetenskap respektive matematik och ekonomi föreläsning i sal 15, och övriga studenter (lärarstudenter och de som läser kursen fristående) i sal 14, men båda föreläsningarna är samma tid. Efter de två första veckorna läser alla likadant.

Kurslitteratur HT19

Följande litteratur används på kursen under hösten 2019:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.
  4. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  5. ALG - Bøgvad, Xantcha & Granath: Algebra I (3:e upplagan, 10:e tryckningen)

De tre första böckerna kan köpas vid bokhandel.

4-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen. Campusstudenter får kompendierna vid kursintroduktionen 26 augusti, och distansstudenterna kommer att kunna beställa hem dem via kurshemsidan.

Om du läser på halvfart behöver du bok 3 och kompendium 5 under första terminen, och 1-2 och 4 först under andra terminen.

Kursens innehåll

Algebra, funktionslära, linjär algebra i två och tre dimensioner (matriser, determinanter, vektorer, linjärt beroende), envariabelanalys (gränsvärde, kontinuitet, derivata och integral med tillämpningar) samt flervariabelanalys (partiella derivator och dubbelintegraler).

Du kan läsa mer om kursen nedan. Gå gärna in och titta på vårens kurssidor om du är nyfiken på innehåll och upplägg, de är öppna för gäster.

Våren 2019

Kurshemsidor VT19

Campus Kurssida
Distans Kurssida

Scheman VT19

Kom väl förberedd

Förberedande kurs

En förutsättning att klara universitetsstudier i matematik är att ha bra grundkunskaper från gymnasieskolan. Det är jätteviktigt att komma väl förberedd till kursen. Vi rekommenderar att alla som börjar med Matematik I läser Förberedande kurs i matematik (MM1003), även du som haft lätt för gymnasiematematiken.

Hur går kursen till?

Matematik I är en intensiv kurs som innehåller många moment som ska hjälpa studenten framåt i sin matematiska utveckling. Matematik I delas upp i de två momenten algebra och analys som omfattar vardera 15hp. Dessa läses parallellt under hela terminen och man kan välja att bara läsa ett av dessa moment och därmed läsa kursen på halvfart - algebra första terminen och analys andra terminen.

Matematik I 30 hp

Matematik I 30 hp

 

Kursen examineras löpande under hela terminen. Under första halvan av terminen skriver man e-tentor en gång per vecka (varannan vecka om du är halvfartsstudent).

Kursen är uppbyggd av flera moment där några är undervisningsmoment och några är examensmoment.

Föreläsningar, handledning och räkneövningar är undervisningsmoment som ger värdefull kunskap som kan vara svår att uppnå på egen hand. Problemsamlingarna är också ett verktyg till studenten att öva upp sin räknefärdighet, ger god förberedelse till e-tentorna och dessutom ger bonuspoäng till sluttentan.

E-tentor, seminariekurs, laborationer och salstenta är examensmoment som ger högskolepoäng.