Om du vill läsa en kurs på Matematiska institutionen, följ instruktionerna på sidan

Andra användbara länkar:

Planerade kurstillfällen

Observera att alla föreläsningssalar ligger i hus 5, Kräftriket så länge inget annat anges. Ett undantag är sal 306 för kurser på högre nivå som ligger i hus 6. Några kurser kan ges på KTH Campus.

Vänligen notera att alla scheman är preliminära.

Kurser på grundnivå

        HT
2017
VT
2018
MT3001 Sannolikhetsteori I, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
A B      
MT4001 Statistisk analys , 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
    C D  
MT4002 Stokastiska processer och simulering I, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
  A B    
MT5001 Linjära statistiska modeller, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
A B      
MT5002 Sannolikhetsteori II, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
      C D
MT5003 Statistisk inferensteori, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
    C D  
MT5006 Analys av kategoridata, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
    C D  
MT5009 Grundläggande finansmatematik, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
A B      
MT5011 Grundläggande försäkringsmatematik, 7.5 hp, grundnivå Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
      C D
MT5013 Statistisk databehandling, 7.5 hp, grundnivå Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
  A B    
MT5012 Stokastiska processer och simulering II, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus

Anmälan
Schema

      C D
MT6001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan A B C D  
Campus Anmälan   A B C D

Kurser på avancerad nivå

        HT
2017
VT
2018
MT7001 Sannolikhetsteori III, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
A B      
MT7002 Statistiska modeller, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
      C D
MT7003 Bayesianska metoder, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
A B      
MT7023 Stokastiska processer III, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
A B C D  
MT7024 Beräkningsintensiva statistiska metoder, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
    C D  
MT7037 Statistisk informationsteori, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
  A B    
MT8001 Statistisk konsultmetodik, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
A B C D  
MT9001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 30 hp Kursplan Campus Anmälan A B C D  
Campus Anmälan   A B C D

Kurser som saknar aktuella kursomgångar

MT4004 Ekonometri, 7.5 hp, grundnivå Kursplan
Kurssidor
 
MT7006 Överlevnadsanalys, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
 
MT7008 Epidemiologi, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
 
MT7010 Fördjupning i finansmatematik, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
 
MT7025 Sannolikhetsteori IV, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
 
MT7030 Selected Topics in Biostatistics: Epidemic Models Kursplan  
MT7032 Selected Topics in Statistical Theory and Methods: Multivariate statistical methods Kursplan  
MT7033 Finansiell ekonometri, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
 
MT7034 Spatial statistik, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
 
MT8004 Stokastiska processer IV, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor