Om du vill läsa en kurs på Matematiska institutionen, följ instruktionerna på sidan

Andra användbara länkar:

Planerade kurstillfällen

Observera att alla föreläsningssalar ligger i hus 5, Kräftriket så länge inget annat anges. Ett undantag är sal 306 för kurser på högre nivå som ligger i hus 6. Kurser markerade KTH ges på KTH Campus.

Vänligen notera också att alla scheman är preliminära.

Kurser på grundnivå

MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp Kurssidor Förberedande kurs vänder sig till dig som vill fräscha upp och fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier.
        VT
2018
HT
2018
VT
2019
MM1005 Matematik för ekonomisk och statistisk analys, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema   A        
MM1008 Utmanande matematik, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Online   A B C D    
Online     A B C D  
Online       A B C D
MM2001 Matematik I, 30 hp Läs mer Grundkurs i matematik. Ges varje termin, vanligtvis den första matematikkursen våra studenter läser (studenter på fysikinriktade utbildningsprogram brukar läsa MM2002 och MM4001 istället).
MM2002 Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp Kursplan Campus Schema     C D    
Campus Schema   A B C D  
Campus Schema         C D
MM3001 Matematiska metoder för ekonomer, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema     C      
Campus Schema       C    
Campus Schema     A   C  
MM4001 Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema A B C D    
Campus Schema     A B C D
MM5005 Den klassiska matematikens historiska utveckling, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema     C D    
Campus Schema         C D
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus
Online
Schema A B        
Campus Schema   A B      
Campus
Online
Schema     A B    
MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus
Online
Schema     C D    
Campus Schema       C D  
Campus
Online
Schema         C D
MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema A B        
Campus
Online
Schema   A B      
Campus Schema       C D  
Campus Schema     A B    
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema     C D    
Campus
Online
Schema       C D  
Campus Schema         C D
MM5014 Numerisk analys, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema       C D  
MM5020 Matematik III - Abstrakt algebra, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Online   A B C D    
Campus Schema   A B      
Online       A B C D
MM5021 Matematik III - Analysens grunder, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema A B        
Campus Schema     A B    
MM5022 Matematik III - Komplex analys, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema     C D    
Online     A B C D  
Campus Schema         C D
MM5023 Matematik III - Kombinatorik, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema       C D  
MM5024 Matematik III - Logik, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema     C D    
Campus Schema         C D
MM5025 Matematisk modellering I, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema A B        
Campus Schema     A B    
DA2004 Programmeringsteknik för matematiker, 7.5 hp Kursplan
Kursen ges vid NADA.
  A B        
DA3018 Datalogi för matematiker, 7.5 hp Kursplan
Kursen ges vid NADA.
      C D    
MM6004 Matematik, självständigt arbete, 15 hp Kursplan Campus   A B C D    
Campus     A B C D  
Campus       A B C D

Kurser på avancerad nivå

        VT
2018
HT
2018
VT
2019
MM7004 Ordinära differentialekvationer, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema     C D    
Campus Schema         C D
MM7005 Linjär analys, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Schema   A B      
MM7006 Optimering, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema       C D  
MM7010 Dynamiska system och optimal kontrollteori, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema   A B      
MM7018 Krypteringsmatematik, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema A B        
Campus Schema     A B    
MM7020 Matematisk kommunikation, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema   A B C D  
MM7022 Logik II, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Schema       C D  
MM8002 Topologi, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema A B C D    
Campus Schema     A B C D
MM8003 Fourieranalys, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Schema A B C D    
MM8005 Galoisteori, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema     A B C D
MM8012 Talteori, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Schema A B C D    
MM8014 Kaotiska dynamiska system, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Ges vid KTH   A B C D  
MM8018 Enumerativ kombinatorik, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Ges vid KTH   A B C D  
MM8019 Algebraisk geometri och kommutativ algebra, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Schema   A B C D  
MM8021 Representationsteori för ändliga grupper, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Schema A B C D    
MM8022 Differentialgeometri, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema     A B C D
MM8027 Mängdteori och forcing, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Schema A B C D    
MM8037 Avancerad reell analys I, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Ges vid KTH   A B C D  
MM8039 Avancerad reell analys II, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema     A B C D
MM8040 Funktionsteori i flera komplexa variabler, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
Campus Schema   A B C D  
MM9007 Matematik, självständigt arbete, 30 hp, avancerad nivå Kursplan Campus   A B C D    
Campus     A B C D  
Campus       A B C D

Kurser som saknar aktuella kursomgångar

MM7011 Matematisk ekonomi, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
 
MM7013 Linjär algebra med tillämpningar, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
 
MM7016 Matematiska dynamiska modeller i biologi, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
 
MM7021 Elementär differentialgeometri, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
 
MM8008 Partiella differentialekvationer, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
 
MM8015 Optimering II, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
 
MM8016 Matematisk kontrollteori, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
 
MM8025 Avancerad linjär algebra, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
 
MM8026 Beräkningsbarhet och konstruktiv matematik, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
 
MM8028 Metamatematik och bevisteori, 7.5 hp Kursplan
Kurssidor
 
MM8029 Spektralteori, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
 
MM8036 Typteori, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor