Om du vill läsa en kurs på Matematiska institutionen, följ instruktionerna på sidan

Andra användbara länkar:

Planerade kurstillfällen

Observera att alla föreläsningssalar ligger i hus 5, Kräftriket så länge inget annat anges. Ett undantag är sal 306 för kurser på högre nivå som ligger i hus 6. Några kurser kan ges på KTH Campus.

Vänligen notera att alla scheman är preliminära.

 

        HT
2017
VT
2018
MT5011 Grundläggande försäkringsmatematik, 7.5 hp, grundnivå Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
      C D
MT7012 Livförsäkringsmatematik I, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
A B      
MT7016 Nationalekonomi för aktuarier, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
A B      
MT7018 Försäkringsjuridik för aktuarier II, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
  A B    
MT7027 Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
  A B    
MT7035 Försäkringsredovisning, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
      C D
MT8003 Livförsäkringsmatematik II, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
Campus Anmälan
Schema
    C D  
MT9007 Försäkringsmatematik, självständigt arbete, 30 hp, avancerad nivå Kursplan Campus Anmälan A B C D  
Campus Anmälan   A B C D

Kurser som saknar aktuella kursomgångar

MT7017 Försäkringsjuridik för aktuarier I, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor
 
MT7028 Prissättning inom sakförsäkring, 7.5 hp, avancerad nivå Kursplan
Kurssidor