Doktorandkurser

Doktorandkurser

På dessa sidor finns information om aktuella doktorandkurser i matematik och matematisk statistik.

Allmänna doktorandkurser

Vissa sektionsgemensamma kurser är obligatoriska i forskarutbildningen.

Högre kurser i matematik 2017-18

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2017-18.

Högre kurser i matematik 2016-17

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2016-17.

Högre kurser i matematik 2015-16

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2015-16.

Högre kurser i matematik 2014-15

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2014-15.

Högre kurser i matematik perioden VT 2000-VT 2011.

Nedan finns en förteckning över de högre kurser i matematik som givits vid institutionen under perioden VT 2000-VT 2011.

Doktorandkurser i matematisk statistik

Här visar vi både just nu aktuella doktorandkurser och sådana som har gått tidigare terminer (och som kan komma att ges igen i framtiden).

Doktorandkurser VT 2012, Matematisk statistik

Doktorandkurser i matematisk statistik som ges under VT 2012.

Doktorandkurser HT 2011, Matematisk statistik

Doktorandkurser i matematisk statistik som ges under HT 2011.

Terminsindelning

HT 2017 (2017-08-28 – 2018-01-14)

Period A: 28/8 - 27/9
Period B: 28/9 - 30/10
Period C: 31/10 - 29/11
Period D: 30/11 - 14/1

VT 2018 (2018-01-15 – 2018-06-03)

Period A: 15/1 - 14/2
Period B: 15/2 - 19/3
Period C: 20/3 - 29/4
Period D: 30/4 - 3/6