Doktorandkurser

Doktorandkurser

På dessa sidor finns information om aktuella doktorandkurser i matematik och matematisk statistik.

Allmänna doktorandkurser

Vissa sektionsgemensamma kurser är obligatoriska i forskarutbildningen.

Högre kurser i matematik 2018-19

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2018-19.

Högre kurser i matematik 2017-18

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2017-18.

Högre kurser i matematik 2016-17

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2016-17.

Högre kurser i matematik 2015-16

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2015-16.

Högre kurser i matematik 2014-15

Här visas doktorandkurser i matematik som planeras till läsår 2014-15.

Högre kurser i matematik perioden VT 2000-VT 2011.

Nedan finns en förteckning över de högre kurser i matematik som givits vid institutionen under perioden VT 2000-VT 2011.

Doktorandkurser i matematisk statistik

Här visar vi både just nu aktuella doktorandkurser och sådana som har gått tidigare terminer (och som kan komma att ges igen i framtiden).

Doktorandkurser VT 2012, Matematisk statistik

Doktorandkurser i matematisk statistik som ges under VT 2012.

Doktorandkurser HT 2011, Matematisk statistik

Doktorandkurser i matematisk statistik som ges under HT 2011.

Terminsindelning

VT 2018 (2018-01-15 – 2018-06-03)

Period A: 15/1 - 14/2
Period B: 15/2 - 19/3
Period C: 20/3 - 29/4
Period D: 30/4 - 3/6

HT 2018 (2017-09-03 – 2019-01-20)

Period A: 3/9 - 3/10
Period B: 4/10 - 4/11
Period C: 5/11 - 5/12
Period D: 6/12 - 20/1

VT 2019 (2019-01-21 – 2019-06-09)

Period A: 21/1 - 20/2
Period B: 21/2 - 25/3
Period C: 26/3 - 5/5
Period D: 6/5 - 9/6