Allmän kursinformation

De flesta kurserna kan läsas som fristående kurser. Många kurser ingår också i olika kandidat- och masterprogram. På lärarprogrammet kan det förekomma kurser som endast kan läsas inom programmet.

Kurserna är vanligtvis på 7,5 högskolepoäng och läses på halvfart under en halv termin, eller på kvartsfart under en hel termin. Grundkursen i matematik är på 30 högskolepoäng, vilket är en hel termins heltidsstudier, eller två terminers halvtidsstudier.

De flesta kurserna ges på dagtid men det finns också distanskurser över internet.

Varje kurs har en egen hemsida där du hittar information om bland annat kurslitteratur och examinationsmoment. Kurshemsidor för aktuella kursomgångar kurser.math.su.se

Anmälan till samtliga kurser sker via www.antagning.se.