Kursmaterialet liknar högskolematematik mer än gymnasiematematik och vi rekommenderar dig att läsa kursen även om du haft lätt för gymnasiematematiken.

Kursen ger behörighet till Matematik I (MM2001), 30 hp, vid Stockholms universitet, och kan ingå i examen, men inte tillsammans med Matematik I eller motsvarande.

Kursen räknas heller inte in i behörighet inför KPU eller för utökad behörighet i matematik för dig med lärarexamen.

Upplägg

Kursen är uppdelad i tre moment. Varje moment examineras med ett antal webbaserade prov, och en inlämningsuppgift. Därefter examineras hela kursen med en salstentamen, som ges vid Stockholms universitet vid ett flertal tillfällen under året (tätast under sommaren). Det är möjligt att tentera på annan ort.

Kursen söks till vår-, sommar- eller hösttermin, men kan sedan läsas i valfri takt. Allt utom salstentamen görs helt på distans, men det finns ett handledningsforum där man kan ställa frågor om matematik. Man kan även kontakta kursens mentorer per mail eller telefon.

Kurslitteraturen kan laddas ned från kurshemsidan eller beställas hem. Det finns också ett antal videoföreläsningar, som finns länkade från kurshemsidan.

Innehåll

Moment 1 handlar om tal, och här ingår bland annat moduloräkning, representation av heltal, kvadrerings- och konjugatregeln, och förenkling av bråk av komplexa tal.

Moment 2 består av tre grenar inom matematiken: algebra, kombinatorik och logik. Här ingår polynom och ekvationer, elementär kombinatorik (kombinationer, permutationer och urval, samt binomialsatsen) och en introduktion till logik (de logiska operatorerna och och eller, och skillnaden mellan ekvivalens och implikation).

Moment 3 handlar om funktionslära. Här ingår mängdlära, grafritning, olikheter och absolutbelopp, trigonometri, gränsvärden, derivata och integraler. Det tredje momentet är något mer omfattande än de första två.

Behörighetskrav

Utöver grundläggande högskolebehörighet krävs Matematik C eller 3b/3c.

Anmälan

Anmälan sker via antagning.se. Anmälan till höstterminen är öppen 15 mars till 15 april, anmälan till vårterminen 15 september till 15 oktober. Anmälan till sommarterminen är öppen 20 februari till 15 mars. Sommarens tillfälle brukar vara öppet för sen anmälan efter att anmälan till hösten har stängt, och även några dagar i juni.

Om du vill läsa Förberedande kurs i matematik sommaren precis efter att du gått ut gymnasiet, så ska du vänta med att söka kursen tills anmälansperioden i slutet av juni. Annars stryks du automatiskt för att din gymnasieexamen inte är inrapporterad ännu.

 

Mer information, och kontaktuppgifter till mentorerna, finns på kursens hemsida.