Undervisning i sal 15. Foto: Mia Borgelin
Kursutbud hösten 2020   Kursutbud våren 2021

 

Kurserna som erbjuds är vanligtvis om 7,5 hp och läses på halv- eller kvartsfart under dagtid, en del av våra kurser i matematik erbjuds på distans. Mer information om våra distanskurser finns på sidan Distanskurser.

Avsteg från befintliga kursplaner

Med anledning av Covid-19 skedde avsteg från befintlig kursplan för ett antal kurser under vårterminen 2020, detta för att bibehålla en rättssäker examination under vårterminen. Det innebär att den skriftliga examinationen kompletterades med muntlig examination för ett antal kurser. För lista se pdf nedan.

Avsteg (226 Kb)

Avsteg från kursplaner, datalogi (198 Kb)

Fristående kurs

Nästan alla våra kurser kan läsas som fristående kurs, ett alternativ som passar dig som inte vill följa ett program eller bara är intresserad av enstaka kurser. På sidan Att läsa fristående kurser hittar du praktisk information om fristående studier.

Kurslitteratur

Här hittar du litteraturen till våra kurser:

Naturvetenskapligt basår

Vill du studera naturvetenskap men saknar gymnasiebehörigheten? Om du har Matematik 3b eller 3c kan du läsa naturvetenskapligt basår vid Stockholms universitet, det ger behörighet motsvarande gymnasieskolans kurser Biologi 1+2, Fysik 1+2, Kemi 1+2 samt Matematik 4.

Se även Förberedande kurs i matematik, om du bara är intresserad av behörighet till Matematik I eller kandidatprogrammen vid Matematiska institutionen.