Hösten 2019

Fyra tillfällen av kursen MM2001 börjar på höstterminen, och du söker kursen via antagning.se fram till 15 april. Observera att Matematik I inte brukar öppna för sen anmälan.

Ansök direkt här - senast 15 april!

Kursen utgör också första terminen av kandidatprogrammen i matematik, matematik och ekonomi respektive matematik och datavetenskap samt är en god bas för blivande matematiklärare, fysiker och ekonomer, samt för övriga högskolestudier.

Kursens innehåll

Algebra, funktionslära, linjär algebra i två och tre dimensioner (matriser, determinanter, vektorer, linjärt beroende), envariabelanalys (gränsvärde, kontinuitet, derivata och integral med tillämpningar) samt flervariabelanalys (partiella derivator och dubbelintegraler).

Du kan läsa mer om kursen nedan. Gå gärna in och titta på vårens kurssidor om du är nyfiken på innehåll och upplägg, de är öppna för gäster.

Våren 2019

Kurshemsidor VT19

Campus Kurssida
Distans Kurssida

Vägbeskrivning: Hitta till oss

Scheman VT19

Kursintroduktion (för campuskursen) är den 21 januari, och sedan följer kursens första föreläsning. Därefter är det algebraföreläsningar på måndagar och torsdagar, och analysföreläsningar på tisdagar och fredagar (undantag första veckan, då även tisdagen ägnas åt algebra). Alla föreläsningar är på förmiddagen. Utöver detta tillkommer e-tentor på onsdagarna, och en seminarieträff en eftermiddag varje vecka.

Kurslitteratur VT19

Följande litteratur används på kursen under våren 2019:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.
  4. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  5. ALG - Bøgvad, Xantcha & Granath: Algebra I (3:e upplagan, 10:e tryckningen)

De tre första böckerna kan köpas vid bokhandel.

4-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen. Campusstudenter får kompendierna vid kursintroduktionen 27 augusti, och distansstudenterna kommer att kunna beställa hem dem via kurshemsidan.

Om du läser på halvfart behöver du bok 3 och kompendium 5 under första terminen, och 1-2 och 4 först under andra terminen.

Kom väl förberedd

Förberedande kurs

En förutsättning att klara universitetsstudier i matematik är att ha bra grundkunskaper från gymnasieskolan. Det är jätteviktigt att komma väl förberedd till kursen. Vi rekommenderar att alla som börjar med Matematik I läser Förberedande kurs i matematik (MM1003), även du som haft lätt för gymnasiematematiken.

Hur går kursen till?

Matematik I är en intensiv kurs som innehåller många moment som ska hjälpa studenten framåt i sin matematiska utveckling. Matematik I delas upp i de två momenten algebra och analys som omfattar vardera 15hp. Dessa läses parallellt under hela terminen och man kan välja att bara läsa ett av dessa moment och därmed läsa kursen på halvfart - algebra första terminen och analys andra terminen.

Matematik I 30 hp

Matematik I 30 hp

 

Kursen examineras löpande under hela terminen. Under första halvan av terminen skriver man e-tentor en gång per vecka (varannan vecka om du är halvfartsstudent).

Kursen är uppbyggd av flera moment där några är undervisningsmoment och några är examensmoment.

Föreläsningar, handledning och räkneövningar är undervisningsmoment som ger värdefull kunskap som kan vara svår att uppnå på egen hand. Problemsamlingarna är också ett verktyg till studenten att öva upp sin räknefärdighet, ger god förberedelse till e-tentorna och dessutom ger bonuspoäng till sluttentan.

E-tentor, seminariekurs, laborationer och salstenta är examensmoment som ger högskolepoäng.