Kurserna MMU304 Matematik I - kurs inom VAL-projektet och MMU305 Matematik I - kurs inom ULV-projektet följer samma schema och upplägg som MM2001 Matematik I.

Matematik I kan läsas som fristående kurs, men utgör också första terminen av kandidatprogrammen i matematik, matematik och ekonomi respektive matematik och datavetenskap, och andra terminen i kandidatprogrammet i logik, filosofi och matematik.

Våren 2020

Fyra tillfällen av kursen MM2001 börjar på vårterminen, på campus eller distans, helfart eller halvfart. Anmälan gör du via antagning.se.

Ordinarie anmälansperiod (16 sept - 15 okt) är nu slut. Kurser med platser kvar kan öppna för sen anmälan tidigast 13 december, men på Matematik I är det bara kurstillfället på campus helfart som kommer att öppna för sen anmälan.

Vad måste jag göra för att behålla min plats?

När du sökt kurser kommer ett första antagningsbesked från antagning.se. Du måste svara på detta för att behålla din plats eller reservplats! Se viktiga datum på antagning.se.

Om du är antagen efter urval 2 måste du webbregistrera dig på kursen i student.ladok.se för att behålla din plats. Registreringstiden är kort, exakta datum finns på Aktuell information för studenter senast när urval 2 publiceras. Att inte webbregistrera sig är att avsäga sig sin plats.

Antagen med villkor? Du måste ha uppfyllt villkoret innan terminsstart för att kunna ta din plats i anspråk. Se välkomstbrevet för mer information.

Reservantagen? Vi hör av oss innan terminsstart om vi kan erbjuda dig en plats.

Kursintroduktion 20 januari

Vårterminen börjar 20 januari, med en kursintroduktion och sedan kursens första föreläsning. Mer information kommer i välkomstbrevet.

Vägbeskrivning: Hitta till oss

Kurslitteratur VT20

Följande litteratur används på kursen under våren 2020:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.
  4. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  5. ALG - Bøgvad, Xantcha & Granath: Algebra I (3:e upplagan, 10:e tryckningen)

De tre första böckerna kan köpas i bokhandel.

4-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen. Campusstudenter får kompendierna vid kursintroduktionen 20 januari, och distansstudenterna kommer att kunna beställa hem dem via kurshemsidan.

Om du läser på halvfart behöver du bok 3 och kompendium 5 under första terminen, och 1-2 och 4 först under andra terminen.

Hösten 2019

Kurssida HT19

Här hittar du kurssidan för Matematik I. Samma kurssida gäller för både campus- och distansstudenter. Vissa saker på kurssidan kräver aktivering. Du aktiveras av oss inom någon dag när du registrerat dig på kursen.

Scheman HT19

Kursens första föreläsning är måndag 2 september. Därefter är det algebraföreläsningar huvudsakligen på måndagar och torsdagar, och analysföreläsningar huvudsakligen på tisdagar och fredagar. Alla föreläsningar är på förmiddagen. Utöver detta tillkommer e-tentor på onsdagarna, och en seminarieträff en eftermiddag varje vecka.

Kursens innehåll

Algebra, funktionslära, linjär algebra i två och tre dimensioner (matriser, determinanter, vektorer, linjärt beroende), envariabelanalys (gränsvärde, kontinuitet, derivata och integral med tillämpningar) samt flervariabelanalys (partiella derivator och dubbelintegraler).

Du kan läsa mer om kursen nedan. Gå gärna in och titta på vårens kurssidor om du är nyfiken på innehåll och upplägg, de är öppna för gäster.

Kom väl förberedd

Förberedande kurs

En förutsättning att klara universitetsstudier i matematik är att ha bra grundkunskaper från gymnasieskolan. Det är jätteviktigt att komma väl förberedd till kursen. Vi rekommenderar att alla som börjar med Matematik I läser Förberedande kurs i matematik (MM1003), även du som haft lätt för gymnasiematematiken.

Hur går kursen till?

Matematik I är en intensiv kurs som innehåller många moment som ska hjälpa studenten framåt i sin matematiska utveckling. Matematik I delas upp i de två momenten algebra och analys som omfattar vardera 15hp. Dessa läses parallellt under hela terminen och man kan välja att bara läsa ett av dessa moment och därmed läsa kursen på halvfart - algebra första terminen och analys andra terminen.

Matematik I 30 hp

Matematik I 30 hp

 

Kursen examineras löpande under hela terminen. Under första halvan av terminen skriver man e-tentor en gång per vecka (varannan vecka om du är halvfartsstudent).

Kursen är uppbyggd av flera moment där några är undervisningsmoment och några är examensmoment.

Föreläsningar, handledning och räkneövningar är undervisningsmoment som ger värdefull kunskap som kan vara svår att uppnå på egen hand. Problemsamlingarna är också ett verktyg till studenten att öva upp sin räknefärdighet, ger god förberedelse till e-tentorna och dessutom ger bonuspoäng till sluttentan.

E-tentor, seminariekurs, laborationer och salstenta är examensmoment som ger högskolepoäng.