Kurserna MMU304 Matematik I - kurs inom VAL-projektet och MMU305 Matematik I - kurs inom ULV-projektet följer samma schema och upplägg som MM2001 Matematik I.

Matematik I kan läsas som fristående kurs, men utgör också första terminen av kandidatprogrammen i matematik, matematik och ekonomi respektive matematik och datavetenskap, och andra terminen i kandidatprogrammet i logik, filosofi och matematik.

Information om specifika terminer (schema, kurssida, kurslitteratur) finns längre ner på sidan:

Anmälan och antagning

Varje termin börjar fyra tillfällen av kursen MM2001 Matematik I, på campus eller distans, helfart eller halvfart. Anmälan gör du via antagning.se.

Ordinarie anmälansperiod till höstterminen är 15 mars - 15 april, och till vårterminen 15 september - 15 oktober. Det händer att kursen öppnar för sen anmälan, men i så fall brukar det bara vara campustillfällena som öppnar.

Vad måste jag göra för att behålla min plats?

Du måste svara på antagningsbeskedet och webbregistrera dig!

Om du är behörig eller behörig med villkor kommer ett första antagningsbesked från antagning.se när urval 1 är klart. Du måste svara på detta inom några dagar för att behålla din plats eller reservplats! Se viktiga datum på antagning.se.

Om du är antagen efter urval 2 måste du webbregistrera dig på kursen i student.ladok.se för att behålla din plats. Registreringstiden är kort, exakta datum finns på Aktuell information för studenter senast när urval 2 publiceras. Att inte webbregistrera sig är att avsäga sig sin plats.

Vad betyder det att jag är antagen med villkor?

Du är inte behörig till kursen, men är registrerad på (eller antagen till) någon kurs som gör dig behörig. Du måste ha klarat den kursen, alltså uppfyllt villkoret, innan terminsstart för att kunna ta din plats på Matematik I i anspråk. Se ditt välkomstbrev för mer information.

Jag är reservplacerad, vad gör jag nu?

Om du är reservplacerad i urval 1 kan det hända att du blir antagen i urval 2. Om du är reservplacerad i urval 2 så hör vi av oss innan terminsstart om vi kan erbjuda dig en plats.

Kom ihåg att du måste svara på ditt antagningsbesked för att behålla din reservplats!

 

Kursens innehåll

Algebra, funktionslära, linjär algebra i två och tre dimensioner (matriser, determinanter, vektorer, linjärt beroende), envariabelanalys (gränsvärde, kontinuitet, derivata och integral med tillämpningar) samt flervariabelanalys (partiella derivator och dubbelintegraler).

Du kan läsa mer om kursen nedan. Gå gärna in och titta på kurssidan för den pågående terminen om du är nyfiken på innehåll och upplägg, den är öppen för gäster.

Kom väl förberedd

Förberedande kurs

En förutsättning att klara universitetsstudier i matematik är att ha bra grundkunskaper från gymnasieskolan. Det är jätteviktigt att komma väl förberedd till kursen. Vi rekommenderar att alla som börjar med Matematik I läser Förberedande kurs i matematik (MM1003), även du som haft lätt för gymnasiematematiken.

Hur går kursen till?

Matematik I är en intensiv kurs som innehåller många moment som ska hjälpa studenten framåt i sin matematiska utveckling. Matematik I delas upp i de två momenten algebra och analys som omfattar vardera 15hp. Dessa läses parallellt under hela terminen om du läser kursen på helfart. Om du läser på halvfart läser du algebra första terminen och analys andra terminen.

Matematik I 30 hp

Matematik I 30 hp

 

Kursen examineras löpande under hela terminen. Under första halvan av terminen skriver du e-tentor en gång per vecka (varannan vecka om du är halvfartsstudent).

Kursen är uppbyggd av flera moment där några är undervisningsmoment och några är examensmoment.

Föreläsningar, handledning och räkneövningar är undervisningsmoment som ger värdefull kunskap som kan vara svår att uppnå på egen hand. Problemsamlingarna är också ett verktyg till studenten att öva upp sin räknefärdighet, ger god förberedelse till e-tentorna och dessutom ger bonuspoäng till sluttentan.

E-tentor, seminariekurs, datorlaborationer och salstenta är examensmoment som ger högskolepoäng.

Hösten 2020

Anmälan till höstens kurstillfällen sker via antagning.se. Ordinarie ansökningsperiod var 16 mar - 15 april. Höstens kurstillfällen är fulla, de har inte varit öppna för sen anmälan och kommer inte heller att öppna.

Se antagningsstatistik för tidigare terminer på UHR:s hemsida.

Kurshemsida HT20

Här hittar du kurshemsidan för Matematik I.

Kurslitteratur HT20

Följande litteratur används på kursen under hösten 2020:

  1. EN - Persson & Böiers: Analys i en variabel (3:e upplagan), Studentlitteratur.
  2. ENÖ - Övningar till Analys i en variabel, (6:e upplagan), Studentlitteratur.
  3. LALG - Bøgvad & Vaderlind: Linjär algebra: grundkurs (1:a upplagan), Liber.
  4. FLER - Tamm: Flervariabelanalys.
  5. ALG - Bøgvad, Xantcha & Granath: Algebra I (3:e upplagan, 10:e tryckningen)

De tre första böckerna kan köpas i bokhandel. 4-5 är kompendier som tillhandahålls kostnadsfritt av institutionen.

Om du läser på halvfart behöver du bok 3 och kompendium 5 under första terminen, och 1-2 och 4 först under andra terminen.