Inom parentes anges under vilka terminsdelar som kurserna ges. Terminsindelning syns i högerspalten, eller längst ner på sidan.

Du kan läsa mer om kurserna i utbildningskatalogen genom att söka på respektive kurskod på su.se/sok-kurser-och-program.

Specialkurser

Följande kurser kan även sökas som sommarkurser till sommaren 2020.

 • MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp
 • MM1008 Utmanande matematik, 7.5 hp

Kurser på grundnivå

Matematik

 • MM2001 Matematik I, 30 hp (ABCD)
 • MM2002 Matematik för naturvetenskaper I , 15 hp (CD)
 • MM4001 Matematik för naturvetenskaper II , 15 hp (ABCD)
 • MM3001 Matematiska metoder för ekonomer , 7,5 hp (AB)
 • MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp (AB)
 • MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp (CD)
 • MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp (AB)
 • MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp (CD)
 • MM5015 Matematik, vetenskap och samhälle, 7,5 hp (AB)
 • MM5022 Matematik III - Komplex analys, 7,5 hp (AB)
 • MM5024 Matematik III - Logik, 7,5 hp (CD)
 • MM5026 Matematik III - Ordinära differentialekvationer, 7,5 hp (CD)
 • MM6004 Självständigt arbete i matematik, 15 hp (ABCD)

Matematik på distans

 • MM2001 Matematik I, 30 hp (ABCD)
 • MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp (AB)
 • MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp (CD)
 • MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp (AB)
 • MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik , 7,5 hp (CD)
 • MM5023 Matematik III - Kombinatorik, 7,5 hp (ABCD)

Matematisk statistik

 • MT4002 Stokastiska processer och simulering I, 7.5 hp (AB)
 • MT5002 Sannolikhetsteori II , 7.5 hp (CD)
 • MT5009 Grundläggande finansmatematik, 7.5 hp (CD)
 • MT5012 Stokastiska processer och simulering II, 7.5 hp (CD)
 • MT6001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp (CD)

Försäkringsmatematik

 • MT5011 Grundläggande försäkringsmatematik, 7.5 hp (CD)

Datalogi

 • DA2004 Programmeringsteknik för matematiker, 7.5 hp, (AB)
 • DA3004 Algoritmer och komplexitet, 7.5 hp (AB)
 • DA3018 Datalogi för matematiker, 7.5 hp (CD)
 • DA4003 Programmeringsparadigm, 7.5 hp (AB)
 • DA4004 Introduktion till maskininlärning, 7.5 hp (AB)
 • DA6006 Datalogi, självständigt arbete, 15 hp (ABCD)

Samläsning med KTH

 • DA3019 Programsystemkonstruktion med C++ 7,5 hp, (34)

Datalogi på distans

 • DA2005 Programmeringsteknik 7,5 hp, (AB)

Beräkningsteknik

 • MM5016 Numerisk analys I, 7.5 hp (CD)

Kurser på avancerad nivå

Matematik

 • MM7029 Krypteringsmatematik, 7,5 hp (AB)
 • MM9007 Självständigt arbete i matematik, 7,5 hp (ABCD)

Samläsning med KTH

 • MM8014 Kaotiska dynamiska system, 7,5 hp (34)
 • MM8022 Differentialgeometri, 7,5 hp (34)
 • MM8039 Avancerad reell analys II, 7,5 hp (ABCD)

Matematisk statistik

 • MT7002 Statistiska modeller, 7.5 hp (CD)
 • MT7037 Statistisk informationsteori, 7.5 hp (AB)
 • MT7039 Statistisk oövervakad inlärning, 7.5 hp (AB)
 • MT9013 Matematisk statistik, självständigt arbete, 30 hp (ABCD)

Försäkringsmatematik

 • MT7017 Försäkringsjuridik för aktuarier I, 7.5 hp (AB)
 • MT7027 Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring, 7.5 hp (AB)
 • MT7035 Försäkringsredovisning, 7.5 hp (CD)
 • MT9012 Försäkringsmatematik, självständigt arbete, 30 hp (ABCD)

Datalogi

 • DA7062 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 2, 1.5 hp (ABCD)

Samläsning med KTH

 • DA7054-61 Datalogi (34)
 • DA7063 Maskininlärning, 7.5 hp (3)
 • DA7064 Djupinlärning i Data Science, 7.5 hp (4)

Beräkningsteknik

Samläsning med KTH

 • BE7008 Numerisk behandling av differentialekvationer, 7.5 hp (34)
 • BE7012 Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, 7.5 hp (34)