Om du vill läsa en kurs vid Matematiska institutionen finns information och instruktioner på sidan inför studierna.

Specialkurser

Period

MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp Läs mer ABCD
Kurs för dig som vill fräscha upp och fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier.
MM1008 Utmanande matematik, 7.5 hp ABCD

Kurser på grundnivå

Matematik

Period

MM2001 Matematik I, 30 hp Läs mer ABCD
Grundkurs i matematik. Ges varje termin, vanligtvis den första matematikkursen våra studenter läser (studenter på fysikinriktade utbildningsprogram brukar läsa MM2002 och MM4001 istället).
MM2002 Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp CD
MM3001 Matematiska metoder för ekonomer, 7,5 hp Schema A
MM4001 Matematik för naturvetenskaper II , 15 hp Schema ABCD
MM5005 Den klassiska matematikens historiska utveckling, 7,5 hp CD
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp Schema AB
MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp CD
MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp Schema AB
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp CD
MM5014 Numerisk analys, 7,5 hp CD
MM5021 Matematik III - Analysens grunder, 7,5 hp CD
MM5022 Matematik III - Komplex analys, 7,5 hp Schema AB
MM5024 Matematik III - Logik, 7,5 hp CD
MM5025 Matematisk modellering I, 7,5 hp Schema AB
MM6004 Matematik, självständigt arbete, 15 hp ABCD

Matematik på distans

Period

MM2001 Matematik I, 30 hp Läs mer ABCD
Grundkurs i matematik. Ges varje termin, vanligtvis den första matematikkursen våra studenter läser (studenter på fysikinriktade utbildningsprogram brukar läsa MM2002 och MM4001 istället).
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp AB
MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp CD
MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp AB
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp CD

Matematisk statistik

Period

MT4002 Stokastiska processer och simulering I, 7,5 hp Schema AB
MT5002 Sannolikhetsteori II, 7,5 hp CD
MT5009 Grundläggande finansmatematik, 7,5 hp Schema AB
MT5012 Stokastiska processer och simulering II, 7,5 hp CD
MT6001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp ABCD

Försäkringsmatematik

Period

MT5011 Grundläggande försäkringsmatematik, 7,5 hp CD

Datalogi

Period

DA2004 Programmeringsteknik för matematiker, 7,5 hp Schema AB
DA3012 Programmeringsparadigm, 7,5 hp Schema ABCD
DA3018 Datalogi för matematiker, 7,5 hp CD
DA6006 Datalogi, självständigt arbete, 15 hp ABCD

Samläsning med KTH

Period

DA3004 Algoritmer och komplexitet, 7,5 hp Kursinfo 3-4
DA3019 Programsystemkonstruktion med C++, 7,5 hp Kursinfo 3-4
DA3020 Maskinnära programmering och datorarkitektur, 6 hp Kursinfo 4

Kurser på avancerad nivå

Matematik

Period

MM7004 Ordinära differentialekvationer, 7,5 hp CD
MM7018 Krypteringsmatematik, 7,5 hp Schema AB
MM7021 Elementär differentialgeometri, 7,5 hp Schema ABCD
MM8021 Representationsteori för ändliga grupper, 7,5 hp Schema ABCD
MM9007 Matematik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Samläsning med KTH

Period

MM8012 Talteori, 7,5 hp 3-4
MM8042 Algebraisk topologi, 7,5 hp 3-4

Matematisk statistik

Period

MT7002 Statistiska modeller, 7,5 hp CD
MT7037 Statistisk informationsteori, 7,5 hp Schema AB
MT9001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Försäkringsmatematik

Period

MT7018 Försäkringsjuridik för aktuarier II, 7,5 hp Schema AB
MT7027 Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring, 7,5 hp Schema AB
MT7035 Försäkringsredovisning, 7,5 hp CD
MT9012 Försäkringsmatematik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Datalogi

Period

Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 2, 1,5 hp  
DA9001 Datalogi, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Samläsning med KTH

Period

DA7054-61 Datalogi, 6-30 hp 3-4
DA7063 Maskininlärning, 7,5 hp Kursinfo 3
DA7064 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp Kursinfo 4

Beräkningsteknik

Samläsning med KTH

Period

BE7006 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer, 7,5 hp Kursinfo 3-4
BE7008 Numerisk behandling av differentialekvationer, 7,5 hp Kursinfo 3-4
BE7012 Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, 7,5 hp Kursinfo 3-4

Kursutbud föregående termin

Kursutbud kommande termin