Grundnivå

Vid Matematiska institutionen ges kurser på grundnivå i matematik, matematisk statistik, försäkringsmatematik och datalogi. För kurserna i datalogi förekommer samläsning med KTH.

På distans ges kurser i matematik.

Avancerad nivå

Vid Matematiska institutionen ges kurser på avancerad nivå i matematik, matematisk statistik, försäkringsmatematik, datalogi och beräkningsteknik. För kurserna i matematik, datalogi och beräkningsteknik förekommer samläsning med KTH.

Inför studierna

Om du vill läsa en kurs vid Matematiska institutionen finns information och instruktioner på sidan inför studierna.

Kursutbud föregående termin

På sidan Kursutbud hösten 2018 kan du se vilka kursen som erbjöds under hösten på grund- respektive avancerad nivå.

Specialkurser

Period

MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp Läs mer ABCD
Kurs för dig som vill fräscha upp och fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier.
MM1008 Utmanande matematik, 7.5 hp ABCD

Kurser på grundnivå

Matematik

Period

MM2001 Matematik I, 30 hp Läs mer ABCD
Grundkurs i matematik. Ges varje termin, vanligtvis den första matematikkursen våra studenter läser (studenter på fysikinriktade utbildningsprogram brukar läsa MM2002 och MM4001 istället).
MM2002 Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp Schema Kurssida CD
MM3001 Matematiska metoder för ekonomer, 7.5 hp Schema Kurssida AB
MM3001 Matematiska metoder för ekonomer, 7.5 hp Schema Kurssida C
MM4001 Matematik för naturvetenskaper II, 15 hp Schema Kurssida ABCD
MM5005 Den klassiska matematikens historiska utveckling, 7.5 hp Schema Kurssida CD
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7.5 hp Schema Kurssida AB
MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7.5 hp Schema Kurssida CD
MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7.5 hp Schema Kurssida AB
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7.5 hp Schema Kurssida CD
MM5014 Numerisk analys, 7.5 hp Schema Kurssida CD
MM5021 Matematik III - Analysens grunder, 7.5 hp Schema Kurssida AB
MM5022 Matematik III - Komplex analys, 7.5 hp Schema Kurssida CD
MM5024 Matematik III - Logik, 7.5 hp Schema Kurssida AB
MM5024 Matematik III - Logik, 7.5 hp Schema Kurssida CD
MM5025 Matematisk modellering I, 7.5 hp Schema Kurssida AB
MM6004 Matematik, självständigt arbete, 15 hp ABCD

Matematik på distans

Period

MM2001 Matematik I, 30 hp Läs mer ABCD
Grundkurs i matematik. Ges varje termin, vanligtvis den första matematikkursen våra studenter läser (studenter på fysikinriktade utbildningsprogram brukar läsa MM2002 och MM4001 istället).
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7.5 hp Kurssida AB
MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7.5 hp Kurssida CD
MM5020 Matematik III - Abstrakt algebra, 7.5 hp Kurssida ABCD

Matematisk statistik

Period

MT4002 Stokastiska processer och simulering I, 7.5 hp Schema Kurssida AB
MT5002 Sannolikhetsteori II, 7.5 hp Schema Kurssida CD
MT5009 Grundläggande finansmatematik, 7.5 hp Schema Kurssida AB
MT5012 Stokastiska processer och simulering II, 7.5 hp Schema Kurssida CD
MT6001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp ABCD

Försäkringsmatematik

Period

MT5011 Grundläggande försäkringsmatematik, 7.5 hp Schema Kurssida CD

Datalogi

Period

DA2004 Programmeringsteknik för matematiker, 7,5 hp Schema Kurssida AB
DA3018 Datalogi för matematiker, 7,5 hp Schema Kurssida CD
DA6006 Datalogi, självständigt arbete, 15 hp ABCD

Samläsning med KTH

Period

DA3004 Algoritmer och komplexitet, 7.5 hp Vid KTH 3-4
DA3012 Programmeringsparadigm, 7.5 hp Vid KTH 3-4
DA3019 Programsystemkonstruktion med C++, 7.5 hp Vid KTH 3-4
DA3020 Maskinlära programmering och datorarkitektur, 6 hp Vid KTH 4

Kurser på avancerad nivå

Matematik

Period

MM7004 Ordinära differentialekvationer, 7.5 hp Schema Kurssida CD
MM7018 Krypteringsmatematik, 7.5 hp Schema Kurssida AB
MM7023 Teori för beräkningar och formella språk, 7.5 hp Schema Kurssida ABCD
MM8002 Topologi, 7.5 hp Schema Kurssida ABCD
MM8005 Galoisteori, 7.5 hp Schema Kurssida ABCD
MM9007 Matematik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Samläsning med KTH

Period

MM8022 Differentialgeometri, 7.5 hp Vid KTH 3-4
MM8039 Avancerad reell analys II, 7.5 hp Vid KTH 3-4

Matematisk statistik

Period

MT7002 Statistiska modeller, 7.5 hp Schema Kurssida CD
MT7031 Valda ämnen i sannolikhetsteori och stokastiska processer, 7.5 hp Schema Kurssida AB
MT7037 Statistisk informationsteori, 7.5 hp Schema Kurssida AB
MT7038 Statistisk inlärning, 7.5 hp Schema Kurssida CD
MT9001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Försäkringsmatematik

Period

MT7017 Försäkringsjuridik för aktuarier I, 7.5 hp Schema Kurssida AB
MT7027 Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring, 7.5 hp Schema Kurssida AB
MT7035 Försäkringsredovisning, 7.5 hp Schema Kurssida CD
MT9012 Försäkringsmatematik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Datalogi

DA7062 Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 2, 1,5 hp Schema Kurssida  

Samläsning med KTH

Period

DA7051 Neurovetenskap, 7.5 hp Vid KTH 4
DA7054-61 Datalogi, 6-30 hp Vid KTH 3-4
DA7063 Maskininlärning, 7,5 hp Vid KTH 3
DA7064 Djupinlärning i Data Science, 7,5 hp Vid KTH 4

Beräkningsteknik

Samläsning med KTH

Period

BE7006 Beräkningsmetoder för stokastiska differential ekvationer, 7.5 hp Vid KTH 3-4
BE7008 Numerisk behandling av differentialekvationer, 7.5 hp Vid KTH 3-4
BE7012 Parallella datorberäkningar för storskaliga problem, 7.5 hp Vid KTH 3-4