Inom parentes anges under vilka terminsdelar som kurserna ges. På Stockholms universitet gäller följande.

AB:

31/8 - 2/11

CD:

3/11 - 17/1

För de kurser som ges på KTH gäller

Period 1:

24/8 - 25/10

Period 2:

26/10 - 15/1

Notera särskilt att KTH:s termin börjar en vecka tidigare än på SU. Se även KTH:s terminsindelning för mer information.

Schema och kurssida

För att hitta kursens schema, sök på kurskoden på schema.su.se. Detta fungerar för de kurser som ges vid SU. För de kurser som undervisas på KTH finns schemalänk för respektive kurs i listan nedan.

Våra kurssidor finns på kurser.math.su.se, utom kurssidorna för MM1003 (prep.math.su.se) och MM1008 (utmanande.math.su.se).

Specialkurser

Följande kurser kan även sökas som sommarkurser till sommaren 2020.

Kurser på grundnivå

Matematik

Matematik på distans

Matematisk statistik

Datalogi

Datalogi på distans

Beräkningsmatematik

Samläsning med KTH

Kurser på avancerad nivå

Matematik

Samläsning med KTH

Matematisk statistik

Datalogi

Samläsning med KTH

För kurserna Datalogi med olika kurskoder, se ditt välkomstbrev.

Beräkningsmatematik

Samläsning med KTH