Inom parentes anges under vilka terminsdelar som kurserna ges. På Stockholms universitet gäller följande.

AB:

31/8 - 2/11

CD:

3/11 - 17/1

För de kurser som ges på KTH gäller

Period 1:

24/8 - 25/10

Period 2:

26/10 - 15/1

Notera särskilt att KTH:s termin börjar en vecka tidigare än på SU. Se även KTH:s terminsindelning för mer information.

Specialkurser

Följande kurser kan även sökas som sommarkurser till sommaren 2020.

Kurser på grundnivå

Matematik

Matematik på distans

Matematisk statistik

Datalogi

Beräkningsmatematik

Samläsning med KTH

Kurser på avancerad nivå

Matematik

Samläsning med KTH

Matematisk statistik

Datalogi

Samläsning med KTH

Beräkningsmatematik

Samläsning med KTH