Om du vill läsa en kurs vid Matematiska institutionen finns information och instruktioner på sidan inför studierna.

Specialkurser

Period

MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp Läs mer ABCD
Kurs för dig som vill fräscha upp och fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier.
MM1008 Utmanande matematik, 7.5 hp ABCD

Kurser på grundnivå

Matematik

Period

MM1005 Matematik för ekonomisk och statistisk analys, 7,5 hp A
MM2001 Matematik I, 30 hp Läs mer ABCD
Grundkurs i matematik. Ges varje termin, vanligtvis den första matematikkursen våra studenter läser (studenter på fysikinriktade utbildningsprogram brukar läsa MM2002 och MM4001 istället).
MM2002 Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp ABCD
MM3001 Matematiska metoder för ekonomer, 7,5 hp AB
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp AB
MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp CD
MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp AB
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp CD
MM5014 Numerisk analys, 7,5 hp CD
MM5020 Matematik III - Abstrakt algebra, 7,5 hp AB
MM5023 Matematik III - Kombinatorik, 7,5 hp CD
MM6004 Matematik, självständigt arbete, 15 hp ABCD

Matematik på distans

Period

MM2001 Matematik I, 30 hp Läs mer ABCD
Grundkurs i matematik. Ges varje termin, vanligtvis den första matematikkursen våra studenter läser (studenter på fysikinriktade utbildningsprogram brukar läsa MM2002 och MM4001 istället).
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp AB
MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp CD
MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp AB
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp CD
MM5022 Matematik III - Komplex analys, 7,5 hp ABCD

Matematisk statistik

Period

MT3001 Sannolikhetsteori I, 7,5 hp AB
MT4001 Statistisk analys, 7,5 hp CD
MT5001 Linjära statistiska modeller, 7,5 hp AB
MT5003 Statistisk inferensteori, 7,5 hp AB
MT5006 Analys av kategoridata, 7,5 hp CD
MT5013 Statistisk databehandling, 7,5 hp CD
MT5014 Ekonometriska metoder, 7,5 hp CD
MT6001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp CD

Datalogi

Period

DA2004 Programmeringsteknik för matematiker, 7,5 hp CD
DA6006 Datalogi, självständigt arbete, 15 hp ABCD

Samläsning med KTH

Period

DA3013 Kommunikation för dataloger, 7,5 hp 1-2
DA3014 Databasteknik, 6 hp 1-2
DA3015 Mjukvarukonstruktion med projektarbete, 9 hp 2

Beräkningsteknik

Samläsning med KTH

Period

BE30003 Numeriska metoder, 7,5 hp Samläser med MM5014
BE3009 Tillämpade numeriska metoder, 7,5 hp 1-2

Kurser på avancerad nivå

Matematik

Period

Linjär algebra och inlärning från data, 7,5 hp AB
MM7006 Optimering, 7,5 hp CD
MM7010 Dynamiska system och optimal kontrollteori, 7,5 hp AB
MM7020 Matematisk kommunikation, 7,5 hp ABCD
MM7022 Logik II, 7,5 hp ABCD
MM8002 Topologi, 7,5 hp ABCD
MM8016 Matematisk kontrollteori, 7,5 hp CD
MM8036 Typteori, 7,5 hp ABCD
MM8043 Reduktiva algebraiska grupper, 7,5 hp ABCD
MM9007 Matematik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Samläsning med KTH

Period

MM8003 Fourieranalys, 7,5 hp 1-2
MM8008 Partiella differentialekvationer, 7,5 hp 1-2
MM8011 Kombinatorik III, 7,5 hp 1-2
MM8019 Algebraisk geometri och kommutativ algebra, 7,5 hp 1-2
MM8037 Avancerad reell analys I, 7,5 hp 1-2

Matematisk statistik

Period

MT7001 Sannolikhetsteori III, 7,5 hp AB
MT7003 Bayesianska metoder, 7,5 hp AB
MT7023 Stokastiska processer III, 7,5 hp ABCD
MT7024 Beräkningsintensiva statistiska metoder, 7,5 hp CD
MT7038 Statistisk inlärning, 7,5 hp CD
MT8001 Statistisk konsultmetodik, 7,5 hp ABCD
MT9001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Försäkringsmatematik

Period

MT7012 Livförsäkringsmatematik I, 7,5 hp AB
MT7016 Nationalekonomi för aktuarier, 7,5 hp AB
MT8003 Livförsäkringsmatematik II, 7,5 hp CD
MT9012 Försäkringsmatematik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Datalogi

Period

DA9001 Datalogi, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Samläsning med KTH

Period

DA7011 Programering och datalogi för fysiker, 7,5 hp 2
DA7048 Modellering av cellbiologiska processer, 7,5 hp 1
DA7054-61 Datalogi, 6-30 hp 1-2
DA7063 Maskininlärning, 7,5 hp 1
DA8001 Programkonstruktion i C++ för fysiker, 7,5 hp 1-2

Beräkningsteknik

Samläsning med KTH

Period

BE7001 Numeriska metoder för fysiker II, 7,5 hp 1-2
BE7009 Avancerade numeriska metoder, 7,5 hp 2
BE7013 Finita elementmetoden, 7,5 hp 1

Kursutbud föregående termin

Kursutbud kommande termin