Om du vill läsa en kurs vid Matematiska institutionen finns information och instruktioner på sidan inför studierna.

Specialkurser

Period

MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp Läs mer ABCD
Kurs för dig som vill fräscha upp och fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier.
MM1008 Utmanande matematik, 7.5 hp ABCD

Kurser på grundnivå

Matematik

Period

MM1005 Matematik för ekonomisk och statistisk analys, 7,5 hp Schema Kurssida A
MM2001 Matematik I, 30 hp Läs mer ABCD
Grundkurs i matematik. Ges varje termin, vanligtvis den första matematikkursen våra studenter läser (studenter på fysikinriktade utbildningsprogram brukar läsa MM2002 och MM4001 istället).
MM2002 Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp Schema Kurssida ABCD
MM3001 Matematiska metoder för ekonomer, 7,5 hp Schema Kurssida AB
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp Schema Kurssida AB
MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp Schema Kurssida CD
MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp Schema Kurssida AB
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp Schema Kurssida CD
MM5014 Numerisk analys, 7,5 hp Schema Kurssida CD
MM5020 Matematik III - Abstrakt algebra, 7,5 hp Schema Kurssida AB
MM5023 Matematik III - Kombinatorik, 7,5 hp Schema Kurssida CD
MM6004 Matematik, självständigt arbete, 15 hp ABCD

Matematik på distans

Period

MM2001 Matematik I, 30 hp Läs mer ABCD
Grundkurs i matematik. Ges varje termin, vanligtvis den första matematikkursen våra studenter läser (studenter på fysikinriktade utbildningsprogram brukar läsa MM2002 och MM4001 istället).
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp Kurssida AB
MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp Kurssida CD
MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp Kurssida AB
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp Kurssida CD
MM5022 Matematik III - Komplex analys, 7,5 hp Kurssida ABCD

Matematisk statistik

Period

MT3001 Sannolikhetsteori I, 7,5 hp Schema Kurssida AB
MT4001 Statistisk analys, 7,5 hp Schema Kurssida CD
MT5001 Linjära statistiska modeller, 7,5 hp Schema Kurssida AB
MT5003 Statistisk inferensteori, 7,5 hp Schema Kurssida AB
MT5006 Analys av kategoridata, 7,5 hp Schema Kurssida CD
MT5013 Statistisk databehandling, 7,5 hp Schema Kurssida CD
MT5014 Ekonometriska metoder, 7,5 hp Schema Kurssida CD
MT6001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp CD

Datalogi

Period

DA2004 Programmeringsteknik för matematiker, 7,5 hp Schema Kurssida CD
DA6006 Datalogi, självständigt arbete, 15 hp ABCD

Samläsning med KTH

Period

DA3013 Kommunikation för dataloger, 7,5 hp Kursinfo 1-2
DA3014 Databasteknik, 6 hp Kursinfo 1-2
DA3015 Mjukvarukonstruktion med projektarbete, 9 hp Kursinfo 2-4

Beräkningsteknik

Samläsning med KTH

Period

BE30003 Numeriska metoder, 7,5 hp Samläser med MM5014
BE3009 Tillämpade numeriska metoder, 7,5 hp Kursinfo 1-2

Kurser på avancerad nivå

Matematik

Period

MM7006 Optimering, 7,5 hp Schema Kurssida CD
MM7010 Dynamiska system och optimal kontrollteori, 7,5 hp Schema Kurssida AB
MM7020 Matematisk kommunikation, 7,5 hp Schema Kurssida ABCD
MM7022 Logik II, 7,5 hp Schema Kurssida ABCD
MM7024 Linjär algebra och inlärning från data, 7,5 hp Schema Kurssida AB
MM8002 Topologi, 7,5 hp Schema Kurssida ABCD
MM8016 Matematisk kontrollteori, 7,5 hp Schema Kurssida CD
MM8036 Typteori, 7,5 hp Schema Kurssida ABCD
MM8043 Reduktiva algebraiska grupper, 7,5 hp Schema Kurssida ABCD
MM9007 Matematik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Samläsning med KTH

Period

MM8003 Fourieranalys, 7,5 hp 1-2
MM8008 Partiella differentialekvationer, 7,5 hp 1-2
MM8011 Kombinatorik III, 7,5 hp 1-2
MM8019 Algebraisk geometri och kommutativ algebra, 7,5 hp 1-2
MM8037 Avancerad reell analys I, 7,5 hp 1-2

Matematisk statistik

Period

MT7001 Sannolikhetsteori III, 7,5 hp Schema Kurssida AB
MT7003 Bayesianska metoder, 7,5 hp Schema Kurssida AB
MT7023 Stokastiska processer III, 7,5 hp Schema Kurssida ABCD
MT7024 Beräkningsintensiva statistiska metoder, 7,5 hp Schema Kurssida CD
MT7038 Statistisk inlärning, 7,5 hp Schema Kurssida CD
MT8001 Statistisk konsultmetodik, 7,5 hp Kurssida ABCD
MT9001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Försäkringsmatematik

Period

MT7012 Livförsäkringsmatematik I, 7,5 hp Schema Kurssida AB
MT7016 Nationalekonomi för aktuarier, 7,5 hp Schema Kurssida AB
MT8003 Livförsäkringsmatematik II, 7,5 hp Schema Kurssida CD
MT9012 Försäkringsmatematik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Datalogi

Period

DA9001 Datalogi, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Samläsning med KTH

Period

DA7011 Programering och datalogi för fysiker, 7,5 hp Kursinfo 2
DA7048 Modellering av cellbiologiska processer, 7,5 hp Kursinfo 1
DA7054-61 Datalogi, 6-30 hp 1-2
DA7063 Maskininlärning, 7,5 hp Kursinfo 1
DA8001 Programkonstruktion i C++ för fysiker, 7,5 hp Kursinfo 1-2

Beräkningsteknik

Samläsning med KTH

Period

BE7001 Numeriska metoder för fysiker II, 7,5 hp Kursinfo 1-2
BE7009 Avancerade numeriska metoder, 7,5 hp Kursinfo 2
BE7013 Finita elementmetoden, 7,5 hp Kursinfo 1

Kursutbud föregående termin

Kursutbud kommande termin