Grundnivå

Vid universitetet ges kurser på grundnivå i matematik, matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik. För kurserna i datalogi och beräkningsteknik förekommer samläsning med KTH.

På distans ges kurser i matematik.

Avancerad nivå

Vid universitetet ges kurser på avancerad nivå i matematik, matematisk statistik, försäkringsmatematik, datalogi och beräkningsteknik. För kurserna i matematik, datalogi och beräkningsteknik förekommer samläsning med KTH.

Inför studierna

Om du vill läsa en kurs vid Matematiska institutionen finns information och instruktioner på sidan inför studierna.

Kursutbud kommande termin

På sidan Kursutbud våren 2019 kan du se vilka kursen som erbjuds under våren på grund- respektive avancerad nivå.

Specialkurser

MM1003 Förberedande kurs i matematik, 7.5 hp Läs mer ABCD
Kurs för dig som vill fräscha upp och fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier.
MM1008 Utmanande matematik, 7.5 hp ABCD

Kurser på grundnivå

Matematik

Period

MM1005 Matematik för ekonomisk och statistisk analys, 7.5 hp Schema A
MM2001 Matematik I, 30 hp Läs mer ABCD
Grundkurs i matematik. Ges varje termin, vanligtvis den första matematikkursen våra studenter läser (studenter på fysikinriktade utbildningsprogram brukar läsa MM2002 och MM4001 istället).
MM2002 Matematik för naturvetenskaper I, 15 hp Schema ABCD
MM3001 Matematiska metoder för ekonomer, 7.5 hp Schema C
MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7.5 hp Schema AB
MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7.5 hp Schema CD
MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7.5 hp Schema AB
MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7.5 hp Schema CD
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7.5 hp Schema CD
MM5014 Numerisk analys, 7.5 hp Schema CD
MM5020 Matematik III - Abstrakt algebra, 7.5 hp Schema AB
MM5023 Matematik III - Kombinatorik, 7.5 hp Schema CD
MM6004 Matematik, självständigt arbete, 15 hp ABCD

Matematik på distans

Period

MM2001 Matematik I, 30 hp Läs mer ABCD
Grundkurs i matematik. Ges varje termin, vanligtvis den första matematikkursen våra studenter läser (studenter på fysikinriktade utbildningsprogram brukar läsa MM2002 och MM4001 istället).
MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7.5 hp AB
MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7.5 hp CD
MM5022 Matematik III - Komplex analys, 7.5 hp ABCD

Matematisk statistik

Period

MT3001 Sannolikhetsteori I, 7.5 hp Schema AB
MT4001 Statistisk analys, 7.5 hp Schema CD
MT5001 Linjära statistiska modeller, 7.5 hp Schema AB
MT5003 Statistisk inferensteori, 7.5 hp Schema AB
MT5006 Analys av kategoridata, 7.5 hp Schema CD
MT5013 Statistisk databehandling, 7.5 hp Schema CD
MT5014 Ekonometriska metoder, 7.5 hp Schema CD
MT6001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp ABCD

Datalogi

Period

DA2001 Datalogi I, 15 hp Schema ABCD
DA6006 Datalogi, självständigt arbete, 15 hp ABCD

Samläsning med KTH

Period

DA3013 Kommunikation för dataloger, 7.5 hp Vid KTH 1-2
DA3014 Databasteknik, 6 hp Vid KTH 1-2
DA3015 Mjukvarukonstruktion med projektarbete, 9 hp Vid KTH 2-4
DA3017 Språkteknologi för lingvister, 7.5 hp Vid KTH 2

Beräkningsteknik

Samläsning med KTH

Period

BE3003 Numeriska metoder, 7.5 hp Vid KTH 2-3
BE3009 Tillämpade numeriska metoder, 7.5 hp Vid KTH 1-2

Kurser på avancerad nivå

Matematik

Period

MM7005 Linjär analys, 7.5 hp Schema AB
MM7006 Optimering, 7.5 hp Schema CD
MM7010 Dynamiska system och optimal kontrollteori, 7.5 hp Schema AB
MM7020 Matematisk kommunikation, 7.5 hp Schema ABCD
MM7022 Logik II, 7.5 hp Schema CD
MM8019 Algebraisk geometri och kommutativ algebra, 7.5 hp Schema ABCD
MM8040 Funktionsteori i flera komplexa variabler, 7.5 hp Schema ABCD
MM9007 Matematik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Samläsning med KTH

Period

MM8014 Kaotiska dynamiska system, 7.5 hp Vid KTH 1-2
MM8018 Enumerativ kombinatorik, 7.5 hp Vid KTH 1-2
MM8037 Avancerad reell analys I, 7.5 hp Vid KTH 1-2

Matematisk statistik

Period

MT7001 Sannolikhetsteori III, 7.5 hp Schema AB
MT7006 Överlevnadsanalys, 7.5 hp Schema AB
MT7023 Stokastiska processer III, 7.5 hp Schema ABCD
MT8001 Statistisk konsultmetodik, 7.5 hp Schema ABCD
Intresseanmälan till: studierek-matstat@math.su.se
MT9001 Matematisk statistik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Försäkringsmatematik

Period

MT7012 Livförsäkringsmatematik I, 7.5 hp Schema AB
MT7028 Prissättning inom sakförsäkring, 7.5 hp Schema CD
MT9007 Försäkringsmatematik, självständigt arbete, 30 hp ABCD

Datalogi

Samläsning med KTH

Period

DA7011 Programmering och datalogi för fysiker, 7.5 hp Vid KTH 2
DA7021 Tillämpad bioinformatik, 7.5 hp Vid KTH 2
DA7048 Modellering av cellbiologiska processer, 7.5 hp Vid KTH 1
DA7054-61 Datalogi, 6-30 hp Vid KTH 1-2

Beräkningsteknik

Samläsning med KTH

Period

BE7001 Numeriska metoder för fysiker II, 7.5 hp Vid KTH 1-2
BE7009 Avancerade numeriska metoder, 7.5 hp Vid KTH 2
BE7013 Finita elementmetoden, 7.5 hp Vid KTH 1
DA8001 Programkonstruktion i C++ för fysiker, 7.5 hp Vid KTH 1-2