Matematiska institutionen erbjuder distanskurser som riktar sig mot nybörjare i ämnet, men även avancerade kurser. Kurserna kan läsas på helfart eller på halvfart, beroende på dina egna önskemål.

Om du har frågor om hur distanskurser går till är du alltid välkommen att kontakta oss på distans@math.su.se.

Våra distanskurser

Förberedande nivå

Har du inte läst matematik på högskolenivå tidigare? Då rekommenderar vi att du börjar med vår förberedande kurs:

Att läsa matematik på universitetet är krävande, och det är viktigt att man har bra förkunskaper när man börjar. Förberedande kurs är en distanskurs som har flytande start- och slutdatum, och valfri studietakt. Kursen examineras med automaträttade prov och inlämningsuppgifter som görs hemifrån, och avslutas med en obligatorisk salstenta.

Grundkurs

Vår grundkurs Matematik I lägger grunden för vidare studier i matematik och angränsande ämnen.

Matematik I är vår största kurs, och den ges varje termin. Kursen kan läsas på helfart (en termin) eller halvfart (två terminer).

Fortsättningskurser

Efter att har du avslutat MM2001 Matematik I kan du gå vidare till andra terminens matematikkurser. Det finns fyra sådana kurser:

  • MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7.5 hp
  • MM5012 Matematik II - Linjär algebra, 7.5 hp
  • MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7.5 hp
  • MM5013 Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7.5 hp

Dessa kurser går med 50 % studietakt.

Observera att Matematik II - Analys, del B har Matematik II - Analys, del A som förkunskapskrav. Övriga kurser kräver bara att du har läst MM2001 Matematik I.

Påbyggnadskurser

När du är klar med fortsättningskurser får du automatiskt behörighet till alla påbyggnadskurser. Om du inte har läst alla fortsättningskurser kan du eventuellt ändå vara behörig till vissa av dem, du hittar mer information om vad som krävs för behörighet genom att söka efter respektive kurs i den digitala utbildningskatalogen.

För tillfället erbjuder vi fyra olika påbyggnadskurser på distans:

  • MM5020 Matematik III - Abstrakt algebra, 7.5 hp
  • MM5021 Matematik III - Analysens grunder, 7.5 hp
  • MM5022 Matematik III - Komplex analys, 7.5 hp
  • MM5023 Matematik III - Kombinatorik, 7.5 hp

Dessa distanskurser brukar gå med studietakt 25 %. Det förekommer också att någon av dessa kurser går på distans under sommarterminen, då med studietakt 50 %.

Om du är intresserad av att se vilka kurser som ges de närmaste terminerna, gå till

Att läsa på distans - hur funkar det i praktiken?

Att läsa en distanskurs ger dig möjlighet att styra över ditt eget schema. Ofta får man hålla ett antal deadlines, såsom sista inlämningsdagar, men för övrigt gör det ingen skillnad om man pluggar på en onsdag eller på en söndag.

Planera studierna

En distanskurs går ut på att du får material (kurslitteratur, kompendier, inspelade föreläsningar) att arbeta med. Utifrån läsanvisningar, sista inlämningsdagar och datum för tentor bygger du ihop en egen studieplan. Notera att det kräver mycket arbete och disciplin att göra klart en distanskurs - du måste se till att göra en realistisk studieplan och hålla den.

Få handledning

Om du kör fast med en uppgift eller vill ha hjälp med att förstå materialet har du som student alltid möjlighet att få vägledning av handledaren eller läraren på kursen. Oftast finns det också ett kursforum där man kan diskutera med andra som läser samma kurs.

Kurslitteratur och inspelade föreläsningar

Det finns inspelade föreläsningar till nästan alla distanskurser vi har.
Det finns inspelade föreläsningar till nästan alla distanskurser vi har.

Kurslitteraturen är i regel det huvudsakliga materialet som används på distanskurserna. För att studenter lättare ska kunna arbeta sig igenom kurslitteraturen har de läsanvisningar och inspelade föreläsningar som hjälp.

Våra inspelade föreläsningar har fått bra kritik från studenterna. Vi arbetar kontinuerligt med materialet för att förbättra innehållet av föreläsningarna. Våra inspelade föreläsningar är fritt tillgängliga på nätet - om du är intresserad av att veta hur de ser ut, se

Automaträttade matematikuppgifter och inlämningsuppgifter

De flesta distanskurser innehåller matematikuppgifter som rättas automatiskt. Dessa uppgifter används antingen som examinationsform, eller som räkneövningar.

Det är också vanligt att en kurs innehåller inlämningsuppgifter. Då får studenten oftast lösa och redovisa lösningen till ett svårare problem. På det sättet övas inte bara problemlösningsförmågan men även skriftlig (och muntlig) färdighet.

Vilka saker kan inte göras hemifrån?

Svaret till den här frågan varierar mellan olika kurser - detaljerade instruktioner finns på respektive kursens hemsida. Men generellt så avslutas nästan alla kurser med en salstenta eller en muntlig tenta som inte kan ersättas med inlämningsuppgifter eller motsvarande.