Programmen på grundnivå omfattar 180 hp och leder fram till en kandidatexamen. Kandidatprogram passar dig som inte har studerat matematik på universitetsnivå tidigare.

Våra kandidatprogram

Matematiska institutionen är ansvarig för följande utbildningsprogram på grundnivå:

Utöver dessa finns också Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik vid Filosofiska institutionen.

Våra kandidatprogram består av ett obligatoriskt basblock och en valbar inriktningsdel. I inriktningen finns det oftast utrymme för helt valfria kurser.

I alla program på grundnivå ingår ett självständigt arbete om 15 hp. På naturvetenskapliga fakulteten ingår en obligatorisk seminarieserie om vetenskaplighet på grundnivå. I våra ämnen läser man denna seminarieserie inom sitt självständiga arbete.

Vad kan man göra efter matematikstudierna?

Läs mer om arbetsmarknaden för matematiker och matematiska statistiker, där du bland annat hittar intervjuer med före detta studenter.

Ämneslärarprogrammet

Man kan också få en kandidatexamen i matematik genom att välja matematik som första ämne inom ämneslärarprogrammet.