Programmen på grundnivå omfattar 180 hp och leder fram till en kandidatexamen. Kandidatprogram passar dig som inte har studerat matematik på universitetsnivå tidigare.

Här kan du ta del av en presentation om utbildningarna på kandidatnivå vid matematiska institutionen. Presentationen var ursprungligen avsedd att ingå i SUs Öppet Hus den 11 mars.

Presentation Öppet hus 2020 (486 Kb)

Våra kandidatprogram

Matematiska institutionen är ansvarig för följande utbildningsprogram på grundnivå:

Utöver dessa finns också Kandidatprogram i logik, filosofi och matematik vid Filosofiska institutionen.

Våra kandidatprogram består av ett obligatoriskt basblock och en valbar inriktningsdel. I inriktningen finns det oftast utrymme för helt valfria kurser.

I alla program på grundnivå ingår ett självständigt arbete om 15 hp. På naturvetenskapliga fakulteten ingår en obligatorisk seminarieserie om vetenskaplighet på grundnivå. I våra ämnen läser du denna seminarieserie inom sitt självständiga arbete.

Vad kan man göra efter matematikstudierna?

Läs mer om arbetsmarknaden för matematiker och matematiska statistiker, där du bland annat hittar intervjuer med före detta studenter.

Bli ämneslärare i matematik

Naturvetenskapliga fakulteten har inte längre ämneslärarprogram. Om du vill bli ämneslärare i matematik ska du börja med att ta en kandidatexamen i matematik eller något annat naturvetenskapligt ämne i kombination med matematik, och sedan läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Alternativt kan du gå ett ämneslärarprogram med inriktning mot språk eller mot humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen, med matematik som andraämne.