Blå sinusvågor

Varför kandidatprogram i matematik?

Matematik är en av de äldsta vetenskaperna, men den är också ett verktyg som ständigt förändras: nya metoder utvecklas och både gamla och nya problem blir lösta.

Matematik är en förutsättning för en allt större del av samhällets utveckling och genomsyrar hela samhället. Med hjälp av matematik kan man bland annat bestämma planetbanor, utföra riskbedömningar, beskriva befolkningstillväxten i världen eller återge avsmältningstakten vid Arktis glaciärer.

Kandidatprogrammet i matematik passar dig som är nyfiken på matematik, och vill utveckla din analytiska förmåga samt problemlösningsfärdighet. Programmet ger dig - förutom en solid grund i ren matematik - en bredd mot tillämpade ämnen som matematisk statistik, datalogi och beräkningsteknik.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier och består av en gemensam del om 105 högskolepoäng (3,5 terminer) och en studiegång om 75 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.

OBS: Du som antas till programmet med start HT20 kan välja att läsa första året på distans, se Distansundervisning på kandidatprogram som börjar HT20

Gemensam del

Den gemensamma delen ger grunder i matematik, matematisk statistik, datalogi och numerisk beräkningsteknik.

År 1 - höst År 1 - vår
Matematik I, 30hp (MM2001)

Linjär algebra (MM5012)
Programmeringsteknik för matematiker (DA2004)
Algebra och kombinatorik (MM5013)
Numerisk analys I (MM5016)

År 2 - höst År 2 - vår

Analys, del A (MM5010)
Sannolikhetsteori I (MT3001)
Analys, del B (MM5011)
Statistisk analys (MT4001)

 

Matematik, vetenskap och samhälle (MM5015)
Stokastiska processer och simulering I (MT4002)
Samt 15 hp inom studiegången.

 

Studiegång

Val av studiegång görs under den fjärde terminen. Du kan välja studiegång mot matematik, matematisk statistik, datalogi eller ämneslärarutbildning. I studiegången finns plats för helt valfria kurser, och du kommer att ha möjlighet att fördjupa dina kunskaper i de områden som intresserar dig mest.

Studiegång matematik Studiegång matematisk statistik

Abstrakt algebra (MM5020)
Analysens grunder (MM5021)
Matematik, självständigt arbete 15 hp (MM6004)
och minst två av kurserna
Komplex analys (MM5022)
Logik (MM5024)
Ordinära differentialekvationer (MM5026)
Sannolikhetsteori II (MT5002)
Valfria kurser om 30 hp

Linjära statistiska modeller (MT5001)
Sannolikhetsteori II (MT5002)
Statistisk databehandling (MT5013)
Statistisk inferensteori (MT5003)
Matematisk statistik, självständigt arbete 15 hp (MT6001)
Valbara kurser i huvudområdet Matematisk statistik om 7,5 hp
Valfria kurser om 22,5 hp

Studiegång datalogi Studiegång ämneslärarutbildning

Sannolikhetsteori II (MT5002)
Datalogi för matematiker (DA3018)
Algoritmer och komplexitet (DA3004)
Mjukvaruutveckling (DA4002)
Databasteknik (DA4001)
Kombinatorik (MM5023)
Programmeringsparadigm (DA3012)
Datalogi, självständigt arbete (DA6006)
Valfria kurser om 7,5 hp

Datalogi för matematiker (DA3018)
Matematik, självständigt arbete 15 hp (MM6004)
Valbara kurser om 52,5 hp

Utbildningen avslutas med med filosofie kandidatexamen inom något av ämnena matematik, matematisk statistik eller datalogi.

Utbytesstudier

Det är möjligt att läsa delar av kandidatprogrammet utomlands som utbytesstudent, på universitet över hela Europa och på mer långväga platser som Singapore. Läs mer om möjligheten till utbytesstudier här.

Möt studenter på rekordpopulära matematikprogram

Allt fler studenter söker kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet, som hösten 2015 hade landets högsta andel kvinnliga nybörjarstudenter i matematik. Hösten 2019 rådde konkurrens om platser på 

  • Kandidatprogram i matematik
  • Kandidatprogram i matematik och datavetenskap
  • Kandidatprogram i matematik och ekonomi

Mer information om antagningsstatistik hos UHR

Träffa studenter och alumner: Matematik och datalogi -kompetens för framtiden (989 Kb)

Efter studierna

Matematikutbildning är lämplig för verksamheter där avancerad matematisk metodik kommer till användning. Studenter som väljer inriktning matematik kan exempelvis arbeta med prissättning inom finansbranschen, konstruktion av koder inom försvaret eller som logikkonsulter. Matematiska statistiker kan bland annat arbeta med riskanalys på försäkringsbolag, statistisk analys vid läkemedelsföretag samt sannolikhetsberäkningar inom telekommunikationsindustrin.

Matematiker och statistiker får välbetalda och intressanta jobb

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet genomför regelbundet uppföljningar av tidigare studenter. Dessa visar att studenter i matematisk statistik och matematik har både hög sysselsättningsgrad och lön. Den senaste rapporten finns här: Efter studierna.

Arbetsmarknadsdag "Matematiken, fysiken och datalogin i arbetslivet"

Varje vår arrangerar institutionen "Matematiken, fysiken och datalogin i arbetslivet" - en arbetsmarknadsdag för studenter. Här finner du tidigare talare på denna dag för exempel på arbetsplatser för matematikstudenter.

Masterprogram

Du som vill fördjupa dina kunskaper ytterligare kan efter avslutat kandidatprogram i matematik läsa masterprogram i

Lärarutbildning

Efter kandidatprogrammet i matematik finns också möjligheter att - via Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - bli behörig matematiklärare i årskurs 7-9 eller gymnasiet.