Blå sinusvågor

Varför kandidatprogram i matematik?

Matematik är ett av de äldsta vetenskaperna, men den är också ett verktyg som ständigt utvecklas: nya metoder utvecklas och både gamla och nya problem blir lösta.

Matematik är en förutsättning för en allt större del av samhällets utveckling och genomsyrar hela samhället. Med hjälp av matematik kan man bland annat bestämma planetbanor, utföra riskbedömningar, beskriva befolkningstillväxten i världen eller återge avsmältningstakten vid arktis glaciärer.

Kandidatprogram i matematik passar dig som är nyfiken på matematik, och vill utveckla din analytiska förmåga samt problemlösningsfärdighet. Programmet ger dig - förutom en solid grund i ren matematik - en bredd mot tillämpade ämnen som matematisk statistik, datalogi och numerisk beräkningsteknik.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier och består av en gemensam del om 105 högskolepoäng och en inriktningsdel om 75 högskolepoäng.

Gemensam del

Den gemensamma delen ger grunder i matematik, matematisk statistik, datalogi och numerisk beräkningsteknik.

År 1 - höst År 1 - vår
Matematik I, 30hp (MM2001)

Linjär algebra (MM5012)
Numerisk analys (MM5014)
Programmeringsteknik (DA2004)
Algebra och kombinatorik (MM5013)

År 2 - höst År 2 - vår

Analys, del A (MM5010)
Sannolikhetsteori I (MT3001)
Analys, del B (MM5011)
Statistisk analys (MT4001)

 

Logik (MM5024)
Stokastiska processer (MT4002)
Komplex analys (MM5022)
Sannolikhetsteori II (MT5002)

 

Inriktningsdel

Inriktningsval görs efter andra året. Man kan välja att inrikta sig mot matematik eller matematisk statistik. I inriktningsdelen finns plats för helt valfria kurser, och du kommer att ha möjlighet att fördjupa dina kunskaper i de områden som intresserar dig mest.

År 3
Inriktning matematik
År 3
Inriktning matematisk statistik
Abstrakt algebra (MM5020)
Analysens grunder (MM5021)
Kombinatorik (MM5023)
Matematik, självständigt arbete 15 hp (MM6004)
Valfria kurser om 22,5 hp

Analys av kategoridata (MT5006)
Linjära statistiska modeller (MT5001)
Statistisk inferensteori (MT5003)
Stokastiska processer II (MT5012)
Matematisk statistik, självständigt arbete 15 hp (MT6001)
Valfria kurser om 15 hp

 

I programmet ingår obligatoriskt ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng. Utbildningen avslutas med filosofie kandidatexamen inom något av ämnena matematik eller matematisk statistik.

Utbytesstudier

Det är möjligt att läsa delar av kandidatprogrammet utomlands som utbytesstudent. Platser finns på universitet över hela Europa, samt mer långväga platser som Singapore.  Läs mer om möjligheter för utlandsstudier här

Möt studenter på rekordpopulära matematikprogram

Jennifer Chamberlain, matematikstudent
Jennifer Chamberlain, matematikstudent

Allt fler studenter söker kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet, som hösten 2015 hade landets högsta andel kvinnliga nybörjarstudenter i matematik. Hösten 2017 och 2018 rådde konkurrens om platser på både

  • Kandidatprogram i matematik
  • Kandidatprogram i matematik och ekonomi

Mer information om antagningsstatistik

Möt Jennifer och några andra studenter här

Träffa studenter och alumner: Matematik och datalogi -kompetens för framtiden (989 Kb)

 

Öka din chans att få plats på programmet genom antagningsprov

Hösten 2019 kommer 10% av platserna på detta program att gå till sökande med godkänt resultat på ett antagningsprov i matematik. Mer om provet och hur du anmäler dig

Efter studierna

Matematikutbildning är lämplig för verksamheter där avancerad matematisk metodik kommer till användning. Studenter som väljer inriktning matematik kan exempelvis arbeta med prissättning inom finansbranschen, konstruktion av koder inom försvaret eller som logikkonsulter. Matematiska statistiker kan bland annat arbeta med riskanalys på försäkringsbolag, statistisk analys vid läkemedelsföretag samt sannolikhetsberäkningar inom telekommunikationsindustrin.

Matematiker och statistiker får välbetalda och intressanta jobb

Naturvetenskapliga Fakulteten på SU genomför regelbundet undersökningar bland tidigare studenter. Dessa visar att studenter i matematisk statistik och matematik har både hög sysselsättningsgrad och lön. Den senaste rapporten undersökningen finns här: Efter studierna.

Arbetsmarknadsdag "Matematiken i arbetslivet"

Varje vår arrangerar institutionen "Matematiken i arbetslivet" - en arbetsmarknadsdag för studenter. Här ser du tidigare talare på denna dag för att få exempel på arbetsplatser för matematikstudenter.

Masterprogram

Du som vill fördjupa dina kunskaper ytterligare kan efter avslutat kandidatprogram i matematik läsa masterprogram i

Lärarutbildning

Efter kandidatprogrammet i matematik finns också möjligheter att - via Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) - bli behörig matematiklärare i årskurs 7-9 eller gymnasiet.