Vad ingår i utbildningen   Efter studierna   Ansök

 

Foto: Neal Grundy, Science Photo Library

Gemensamt för begreppen är att de syftar på verktyg som kombinerar matematiska, statistiska och datavetenskapliga metoder för att dra slutsatser ur en stor mängd med data. Exempelvis verktyg för att stödja läkare vid sjukdomsdiagnostisering, identifiera kreditkortsbedrägerier eller skapa personliga rekommendationer av film och musik.

För dig med kunskaper i matematik, statistik och/eller datavetenskap finns det många möjligheter efter avslutad utbildning. Din kompetens är behövd och efterfrågad inom alla sektorer på arbetsmarknaden och du kan arbeta inom såväl privat som offentlig sektor.

Öka din chans att få plats på programmet genom antagningsprov

Hösten 2019 kommer 10% av platserna på detta program att gå till sökande med godkänt resultat på ett antagningsprov i matematik. Mer om provet och hur du anmäler dig

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier och inleds med ett basblock om 90 hp. Därefter görs ett inriktningsval mot matematisk statistik och data science, datalogi eller matematik och algoritmer.

Basblock - Termin I

 

Basblock - Termin II

 

Basblock - Termin III

Matematik I, 30hp Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp
Programmeringsteknik för matematiker, 7,5 hp Sannolikhetsteori I, 7,5 hp
Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp Statistisk analys, 7,5 hp
Datalogi för matematiker, 7,5 hp Statistisk databehandling, 7,5 hp

 

Den efterföljande inriktningsdelen består av obligatoriska kurser om 52,5 hp, valbara kurser om 15 hp och valfria kurser om 22,5 hp. De valbara kurserna väljs från en lista som fastställs av institutionsstyrelsen inför varje läsår.

Obligatoriska kurser för respektive inriktning

Matematisk statistik och data science

 

Datalogi

 

Matematik och algoritmer

Stokastiska processer och simulering I, 7,5 hp Algoritmer och komplexitet, 7,5 hp Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp
Sannolikhetsteori II, 7,5 hp Programmerings­paradigm, 7,5 hp Matematik III - Logik, 7,5 hp
Statistisk inferensteori, 7,5 hp Kommunikation för dataloger, 7,5 hp Matematik III - Kombinatorik, 7,5 hp
Linjära statistiska modeller, 7,5 hp Databasteknik, 7,5 hp Algoritmer och komplexitet, 7,5 hp
Numerisk analys, 7,5 hp Numerisk analys, 7,5 hp Numerisk analys, 7,5 hp
Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp Datalogi, självständigt arbete, 15 hp Matematik, självständigt arbete, 15 hp

Rekommenderade valbara alternativt valfria kurser

Maskininlärning, 7,5 hp   Matematik III - Logik, 7,5 hp   Matematisk modellering I, 7,5 hp
Statistisk inlärning, 7,5 hp Matematik III - Kombinatorik, 7,5 hp Krypteringsmatematik, 7,5 hp
Databasteknik, 7,5 hp Maskininlärning, 7,5 hp Teori för beräkningar och formella språk 7,5 hp
Mjukvarukonstruktion, 9 hp Optimering, 7,5 hp
Funktionell programmering, 7,5 hp
Parallella beräkningar, 7,5 hp

 

Utbildningen avslutas med att förvärvade kunskaper och färdigheter tillämpas i ett självständigt arbete om 15 hp i matematisk statistik, datalogi eller matematik. Detta arbete kan genomföras på ett företag eller myndighet och på så sätt fungera som en väg in på arbetsmarknaden.

Efter studierna!

Efter utbildningen och examen så kan du fördjupa dina kunskaper ytterligare genom att läsa något av våra masterprogram.

Masterprogram i matematik

 

Masterprogram i matematisk statistik

 

Aktuarieprogrammet

 

Om du istället vill börja arbeta efter utbildningen så finns det goda möjligheter inom många sektorer av arbetsmarknaden. Din kompetens efterfrågas exempelvis inom finans, försäkring, media, tillverkningsindustri, IT/telekom och medicin.