Vad ingår i utbildningen   Efter studierna   Ansök

 

Foto: Neal Grundy, Science Photo Library

Gemensamt för begreppen är att de syftar på verktyg som kombinerar matematiska, statistiska och datavetenskapliga metoder för att dra slutsatser ur en stor mängd med data. Exempelvis verktyg för att stödja läkare vid sjukdomsdiagnostisering, identifiera kreditkortsbedrägerier eller skapa personliga rekommendationer av film och musik.

För dig med kunskaper i matematik, statistik och/eller datavetenskap finns det många möjligheter efter avslutad utbildning. Din kompetens är behövd och efterfrågad inom alla sektorer på arbetsmarknaden och du kan arbeta inom såväl privat som offentlig sektor.

Vad ingår i utbildningen?

Utbildningen omfattar tre års heltidsstudier och inleds med en gemensam del om 90 hp (3 terminer). Därefter görs ett val av studiegång mot matematisk statistik och data science, datalogi eller matematik och algoritmer.

OBS: Du som antas till programmet med start HT20 kan välja att läsa första året på distans, se Distansundervisning på kandidatprogram som börjar HT20

Gemensam del - Termin I

 

Gemensam del - Termin II

 

Gemensam del - Termin III

Matematik I, 30hp Matematik II - Linjär algebra, 7,5 hp Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp
Programmeringsteknik för matematiker, 7,5 hp Sannolikhetsteori I, 7,5 hp
Matematik II - Algebra och kombinatorik, 7,5 hp Statistisk analys, 7,5 hp
Datalogi för matematiker, 7,5 hp Statistisk databehandling, 7,5 hp

Studiegångarna består av obligatoriska kurser om 60 hp, valbara kurser om 15 hp och valfria kurser om 15 hp. De valbara kurserna väljs från en lista som fastställs av institutionsstyrelsen inför varje läsår.

Obligatoriska kurser för respektive studiegång

Matematisk statistik och data science

 

Datalogi

 

Matematik och algoritmer

Stokastiska processer och simulering I, 7,5 hp Algoritmer och komplexitet, 7,5 hp Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp
Sannolikhetsteori II, 7,5 hp Programmerings­paradigm, 7,5 hp Matematik III - Logik, 7,5 hp
Statistisk inferensteori, 7,5 hp Databasteknik, 7,5 hp Matematik III - Kombinatorik, 7,5 hp
Linjära statistiska modeller, 7,5 hp Introduktion till maskininlärning, 7,5 hp Algoritmer och komplexitet, 7,5 hp
Numerisk analys I, 7,5 hp Numerisk analys I, 7,5 hp Numerisk analys I, 7,5 hp
Matematik, vetenskap och samhälle, 7,5 hp Matematik, vetenskap och samhälle, 7,5 hp Matematik, vetenskap och samhälle, 7,5 hp
Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp Datalogi, självständigt arbete, 15 hp Matematik, självständigt arbete, 15 hp

Rekommenderade valbara alternativt valfria kurser

Introduktion till maskininlärning, 7,5 hp   Matematik III - Logik, 7,5 hp   Matematisk modellering I, 7,5 hp
Statistisk inlärning, 7,5 hp Matematik III - Kombinatorik, 7,5 hp Krypteringsmatematik, 7,5 hp
Databasteknik, 7,5 hp Mjukvaruutveckling, 7,5 hp Teori för beräkningar och formella språk 7,5 hp
Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp Optimering, 7,5 hp
Funktionell programmering, 7,5 hp
Parallella beräkningar, 7,5 hp
  Numerisk analys II, 7,5 hp  

Utbildningen avslutas med att förvärvade kunskaper och färdigheter tillämpas i ett självständigt arbete om 15 hp i matematisk statistik, datalogi eller matematik. Detta arbete kan genomföras på ett företag eller myndighet och på så sätt fungera som en väg in på arbetsmarknaden.

Utbytesstudier

Det är möjligt att läsa delar av kandidatprogrammet utomlands som utbytesstudent, på universitet över hela Europa och på mer långväga platser som Singapore. Läs mer om möjligheten till utbytesstudier här.

Rekordpopulärt matematikprogram

Allt fler studenter söker kandidatprogram i matematik vid Stockholms universitet, som hösten 2015 hade landets högsta andel kvinnliga nybörjarstudenter i matematik. Hösten 2019 rådde konkurrens om platser på 

  • Kandidatprogram i matematik
  • Kandidatprogram i matematik och datavetenskap
  • Kandidatprogram i matematik och ekonomi

Mer information om antagningsstatistik

Träffa studenter och alumner: Matematik och datalogi - kompetens för framtiden (989 Kb)

Efter studierna

Efter utbildningen finns det goda möjligheter till jobb inom många sektorer av arbetsmarknaden. Din kompetens efterfrågas exempelvis inom finans, försäkring, media, tillverkningsindustri, IT/telekom och medicin.

Välbetalda och intressanta jobb

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet genomför regelbundet uppföljningar av tidigare studenter. Dessa visar att studenter i matematisk statistik och matematik har både hög sysselsättningsgrad och lön. Den senaste rapporten finns här: Efter studierna.

Arbetsmarknadsdag "Matematiken, fysiken och datalogin i arbetslivet"

Varje vår arrangerar institutionen "Matematiken, fysiken och datalogin i arbetslivet" - en arbetsmarknadsdag för studenter. Här finner du tidigare talare på denna dag för exempel på arbetsplatser för våra studenter.

Masterprogram

Efter utbildningen och examen kan du fördjupa dina kunskaper ytterligare genom att läsa något av våra masterprogram.

Masterprogram i matematik

 

Masterprogram i matematisk statistik

 

Aktuarieprogrammet