Kandidatprogrammet i logik, filosofi och matematik är en utbildning som vänder sig till dig som är intresserad av matematik och lockad av grundläggande filosofiska frågor.

Utbildningen ges av Filosofiska institutionen och du hittar mer information om utbildningen på deras hemsida:

Valbara kurser på inriktning mot matematik

Om du väljer att inrikta dig mot matematik ska du under termin 5 och 6 läsa

  • MM5010 Matematik II - Analys, del A, 7,5 hp
  • MM5011 Matematik II - Analys, del B, 7,5 hp
  • En valbar kurs i matematik, 7,5 hp
  • Tre valbara kurser om sammanlagt 22,5 hp (se programmets sida, länk ovan)
  • MM6004 Matematik, självständigt arbete, 15 hp

Den valbara kursen i matematik krävs för att du ska kunna ta ut kandidatexamen i matematik, och kan väljas från en lista som finns längst ner på sidan Examina och examensarbeten. Tänk på att det självständiga arbetet har MM5010 och MM5011 som behörighetskrav, så du bör läsa dem under termin 5.

Du hittar vårt kursutbud på Kurser på grund- och avancerad nivå.

Kontaktperson vid Matematiska institutionen

Har du frågor om inriktning matematik är du välkommen att kontakta vår studievägledare Jennifer Chamberlain (studievagledning@math.su.se).