Vad krävs för examen?

En kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Här ska ingå ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

En masterexamen omfattar 120 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Minst 90 högskolepoäng ska ligga på avancerad nivå. Här ska ingå ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Vissa ytterligare begränsningar finns, för mer precis information se

Om du påbörjade dina studier inom huvudområdet för examen HT16 eller senare så måste din examensansökan uppfylla den lokala examensbeskrivningen för den examen du vill ha.

I examensbeskrivningarna nämns valbara kurser, se listor med möjliga valbara kurser längst ner på denna sida.

Om du påbörjade dina studier inom huvudområdet innan HT16 behöver du inte följa den lokala examensbeskrivningen. Se i så fall

Om du siktar på en masterexamen i försäkringsmatematik bör du följa antingen den utbildningsplan för Aktuarieprogrammet som gällde när du började läsa, eller den lokala examensbeskrivningen, även om du började läsa innan HT16 (det är vanligen ingen större skillnad mellan dessa). Detta för att det finns vissa krav på vilka kurser en aktuarie ska ha läst. Kontakta gärna studievägledningen vid oklarheter.

Examensarbeten

I både kandidatexamen och masterexamen ingår obligatoriskt ett självständigt arbete (examensarbete).

I de självständiga arbetena på grundnivå MM6004 (matematik), MM6005 (vissa lärarutbildningar med matematik som ett ämne) och MT6001 (matematisk statistik) om 15 hp ingår obligatoriskt delkursen Vetenskaplighet 1,5 hp, som vanligen ges i form av fyra seminarier i början av varje termin. Du kan läsa vetenskapligheten när som helst och behöver inte göra det i samband med att du skriver din uppsats, även om det är det vanliga. Ingen särskild anmälan behövs, utan det är bara att komma till seminarierna. Examinationen sker i form av inlämningsuppgifter.

Innehållet i vetenskapligheten är bland annat:

  • Att skriva självständigt arbete
  • Matematiska texter: definitioner, satser, bevis med mera
  • Etik i vetenskap och forskning
  • Samhälleliga aspekter på vetenskap och forskning​
  • Några exempel på matematiska begrepp och deras utveckling
  • Om matematisk stringens
  • Några olika sätt att se på (eller teorier om?) matematikens och de matematiska begreppens natur
  • Matematiska modeller

Ett alternativ till vår delkurs är Naturvetenskapliga fakultetens kurs Vetenskaplighet 1,5 hp, som läses av studenter på DA6006 (datalogi).

Om du har frågor, vänd dig till kursledaren: Torbjörn Tambour.

För masterexamen ska examensarbetet vara på avancerad nivå och omfatta 30 hp.

Tips

Här finns Tom Brittons seminarium om att skriva och presentera examensarbeten i matematik och matematisk statistik.

Writing and presenting degree projects in Mathematical statistics (227 Kb)

Ansökan om examensbevis

Här hittar du