Nedanstående gäller enbart för dig som påbörjade dina studier innan HT16, för övriga gäller SU:s lokala examensbeskrivningar. Se Examina och examensarbeten.

För att uppnå kandidatexamen i matematisk statistik krävs 180 hp, varav 90 hp inom "huvudområdet" matematisk statistik inkluderande ett kandidatarbete om 15 hp. Till huvudområdet räknas förutom kurser i matematisk statistik även Matematik I då denna utgör förkunskapskrav för studier i ämnet.

På Stockholms universitet ser minimikraven ut som nedan, om du följer ett kandidatprogram begränsas valfriheten i "75 hp valfria kurser" av programmets utbildningsplan. Notera att kurserna Grundläggande finansmatematik 7,5 hp och Stokastiska processer och simulering II 7,5 hp inte är obligatoriska för kandidatexamen men ingår som förkunskapskrav till vissa masterprogram.

Examenskrav för dig som påbörjade dina studier innan HT16:
90 hp inom huvudområdet:
Matematik I, 30 hp,
Sannolikhetsteori I, 7,5 hp,
Statistisk Analys, 7,5 hp,
Stokastiska processer och simulering I, 7,5 hp,
Sannolikhetsteori II, 7,5 hp,
Linjära statistiska modeller, 7,5 hp,
Statistisk inferensteori, 7,5 hp,
Matematisk statistik, självständigt arbete, 15 hp.

Övriga 90 hp:
Matematik II: Analys, del A (tidigare Matematisk analys III), 7,5 hp,
Matematik II: Linjär algebra (tidigare Linjär algebra II), 7,5 hp
samt 75 hp valfria kurser.

För att bli antagen till kandidatarbetet skall samtliga ovan namngivna kurser vara avklarade, dispens för enstaka resttenta söks hos studierektor.