• Masterarbete kan göras i matematisk statistik eller försäkringsmatematik och förkunskapskraven anges i respektive kursplan
  • Arbetet kan antingen göras internt på institutionen eller externt på ett företag, myndighet etc och du förväntas själv vara aktiv i att söka efter ett ämne. För interna masterarbeten finns förslag på sidan: Förslag till ämnen för masterarbete. När det gäller externa arbeten kan koordinator och övriga lärare vid avdelningen bistå med namn på lämpliga kontaktpersoner.
  • Anmälan till självständigt arbete görs via antagning.se, senast 15 april för hösttermin och 15 oktober för vårtermin. Studenter som följer masterprogrammet i biostatistik eller finansmatematik kan inte använda antagning.se utan gör anmälan till koordinator, Jan-Olov Persson (joper@math.su.se).
  • När du har blivit antagen tilldelas du en handledare på institutionen. Externa masterarbeten ska även ha en handledare på företaget/myndigheten/institutionen ifråga, företrädesvis en person med matematisk statistisk utbildning.
  • En handlingsplan skall fastställas av handledare och student vid arbetets början. Använd helst den mall som finns nedan. I annat fall, se till att erforderliga uppgifter finns med, se exempel nedan. Planen skall lämnas in till koordinator vid arbetets början. Därigenom registreras du också för masterarbete.
  • Masterarbetet ska dels dokumenteras skriftligt i en rapport och dels presenteras på ett seminarium, omfattande 30-45 minuter, vid institutionen.
  • Anmälan att presentera görs till koordinator, joper@math.su.se, senast tre veckor före presentationsdagen.  Då ska även rapporten, godkänd av handledaren, skickas till koordinator. Rapporten ska vara i pdf-format men det finns inget formkrav på försättsblad etc..
  • Därefter överlämnar koordinator rapporten till betygsnämnden. En rapport som uppenbarligen inte kan godkännas stoppas senast på detta stadium.

Filer och länkar som du har användning av när du ska göra ditt masterarbete:

Handlingsplan_exempel (178 Kb)

Handlingsplan_mall (3 Kb)

Writing and presenting a degree project (152 Kb)

Exjobb: skriva rapport och hålla seminarium - FAQ (107 Kb)

Tidigare masterarbeten i matematisk statistik

 

 

Om du har frågor om självständigt arbete kan du kontakta koordinator, Jan-Olov Persson, joper@math.su.se.