Below is a list of topics for a master degree project. They are ordered chronologically starting with the last incoming proposal.

Title / description Teacher Description

Klustring av prostatafall och tester

Bakgrund: Prostatacancer kan sägas inträffa för eller senare hos all män, men oftast dör man av andra orsaker tidigare. En svår fråga är därför vilka som ska genomgå ett diagnostiskt test (PSA) och vilken kombination av testvärde och ålder som bör leda till operation (operationen tar bort cancern men ger också allvarliga sidoeffekter).

Denna studie syftar till att empiriskt studera två potentiella fenomen:

- Får en prostatadiagnos och operation av en patient att flera män i patientens "närhet" (samma kommun och åldersintervall) genomgår frvilliga PSA-test?

- Har nyheter (t ex kända personer som uppger att de opererat sig för prostata) effekten att fler testar sig strax därefter?


Handledare: Tom Britton (Matematiska institutionen) och Hans Garmo (Regionalt onkologiskt centrum, Uppsala).

Tom Britton  
Study of Causality and Information Flows in Multivariate Time Series from Real Complex Systems Chun-Biu Li cb1 (587 Kb)
Statistical Analyses and Modeling of Time Series from a Single Molecule
to Understand How Molecular Machines Work
Chun-Biu Li cb2 (546 Kb)

Investigation of inference precision for epidemic models

Tom Britton tb1 (18 Kb)

What is the fate of permafrost-locked organic carbon (OC) in the rapidly warming Arctic?

Martin Sköld ms1 (24 Kb)