Följande betygskriterier tillämpas:

Betygskriterier för kandidatexamensarbete i matematik (36 Kb) ,

Betygskriterier för master- och magisterexamensarbete i matematik (47 Kb) ,

Betygskriterier för examensarbete i tillämpad matematik (43 Kb) .

 

För examensarbeten påbörjade före 1 mars 2013 gäller följande betygskriterier:

Betygskriterier för kandidatexamensarbeten påbörjade före 1 mars 2013 (58 Kb) ,

Betygskriterier för master- och magisterexamensarbeten påbörjade före 1 mars 2013 (59 Kb) ,

Betygskriterier för examensarbeten i tillämpad matematik påbörjade före 1 mars 2013 (60 Kb) .