Examensarbeten i matematik

Examensarbeten i matematik

Här finns information för dig som tänker skriva ett examensarbete i matematik.

 

Huvudlärare för examensarbeten i matematik
Annemarie Luger, luger@math.su.se

Koordinator för examensarbeten i matematik
Anna Montaruli Giulia, annag@math.su.se

Olika typer av examensarbeten

På Matematiska institutionen kan du skriva en kandidat- eller masteruppsats i matematik. Här hittar du förkunskapskrav och annan viktig information om de olika typer av examensarbeten. Anmälan till examensarbeten sker via antagning.se.

Förslag på handledare och ämnen för examensarbeten

Du förväntas själv vara aktiv i att söka reda på ett arbete. Du kan exempelvis kontakta huvudläraren för examensarbeten för förslag, eller prata direkt med en lärare för att diskutera möjliga examensarbeten.

Att påbörja ett examensarbete

Det finns en del saker som måste ordnas innan du kan börja med ett examensarbete. Bland annat måste du välja ämne och hitta en handledare, anmäla dig och upprätta en arbetsplan. I självständiga arbeten på kandidat- och magisternivå ingår också en kurs i vetenskaplighet som kan göras innan du påbörjar själva examensarbetet.

Att skriva och presentera ett examensarbete i matematik

Examensarbetet ska dels dokumenteras skriftligt i en rapport och dels presenteras på ett seminarium vid institutionen. Presentationerna görs vid särskilda dagar under terminen.