Utbildning i matematik, gärna i kombination med matematisk statistik, datalogi och/eller numerisk analys, öppnar dörrarna till många olika yrken, både i näringsliv och offentlig sektor, i Sverige och utomlands. Man kan även välja att arbeta vidare inom den spännande forskarvärlden i matematik eller angränsande områden.

Med jämna mellanrum utförs undersökningar bland tidigare studenter vid Naturvetenskapliga Fakulteten, Stockholms universitet. Dessa brukar visa att studenter i matematisk statistik, matematik och datalogi har både hög sysselsättningsgrad och lön.

Vanliga yrken efter att ha studerat matematik och/eller matematisk statistik är försäkringsmatematiker, finansmatematiker, biostatistiker, datorkonsult, kryptolog, industrimatematiker, och forskare.

Du som önskar fördjupa dina matematiska kunskaper har möjlighet att söka till forskarutbildningen.