Alice Lesser
Alice Lesser

Vad jobbar du med nu?

Jag är sedan ett halvår kvantitativ analytiker på bwin Games AB, där jag bland annat gör matematiska modeller av fotbollsmatcher, som används för att sätta odds för vadslagning. Tidigare har jag arbetat med felkorrigerande koder för videoöverföring via nätet, med optimering av kärnkraftverk, och med forskning, jag disputerade i matematik med inriktning bioinformatik 2007.

Trivs du med ditt jobb och i så fall varför?

Ja, en av de roligaste sakerna är känslan när man lyckas lösa ett problem som kanske ingen annan någonsin tidigare löst.

Vilken utbildning respektive profil gick du och har du nytta av den?

Jag läste Matematisk-datalogisk linje med inriktning matematik, åren 1996-2001. Givetvis har jag haft väldigt stor nytta av utbildningen i alla mina jobb, framförallt kombinationen av djupare matematisk förståelse och grundläggande kunskaper i programmering från de första datalogikurserna, så att jag även kan vara med och omsätta teorier till praktik.

Vad var det bästa med studietiden på Matematiska institutionen?

Den goda stämningen på institutionen, de flesta lärarna var var väldigt engagerade i att undervisningen skulle bli så bra som möjligt.

Har du några bra tips till blivande studenter?

Lär känna dina kurskamrater, det är både lättare och roligare att plugga om man kan hjälpas åt när man kör fast. Bra och kul sätt att lära känna andra studenter är att vara med på insparquen som ordnas i början av läsåret, eller titta förbi på torsdagspubarna i Greens Villa!