Vanligtvis tar man efter ungefär halva tiden ut en licentiatexamen, i samband med att en licentiatavhandling presenteras.

När någon antas till forskarutbildningen måste institutionen se till att denna kan försörja sig under utbildningen. Detta innebär vanligtvis att man beviljas utbildningsbidrag eller anställs som doktorand. Många forskarstuderande väljer att arbeta med exempelvis undervisning 20% av tiden. Detta innebär att tiden för forskarutbildningen förlängs till fem år.

Doktorandanställningar i matematik vid svenska universitet annonseras ofta på hemsidan Nordic-math-job. För mer information om forskarutbildning vid vår institution, se våra sidor om Utbildning på forskarnivå.